Eleştiri-Kuram kitaplar sesli kitap

Eleştiri-Kuram sesli kitap ücretsiz

Eleştiri-Kuram

Hermeneutik ve Şiir

Bir edebiyat yapıtını yorumlamada aslolan nedir? Şiir, edebiyatın en eski türü. Sevilen, yadırganan, içe kapalı gelen -dolayısıyla yoruma en muhtaç olan. Aslında yalnızca şiirin değil, bütün yazınsal metinlerin ömrü ...

Doğan Özlem

Okuma Uğraşı Okuma Uğraşı/Yazın Metninin Kavranışında Okur-Metin-Yazar

"D. H. Lawrence, 'Kitaplar' adlı denemesinde, 'Bir kitap, iki kapaklı bir yeraltı kovuğudur. Yalan söylemek için eşi bulunmaz bir yer' diyor. Ama bu yalan her zaman kendisini kuşatan gerçek yaşam aracılığıyla anlam k...

Akşit Göktürk

Edebiyat Dersleri

Edebiyat Dersleri, Nabokov'un Wellesley ve Cornell üniversitelerinde verdiği derslerin notlarından oluşmaktadır. Bu derslerde Nabokov, öğrencileriyle birlikte, Jane Austen'ın Mansfield Parkı'nı, harles Dickens'ın Kas...

Vladimir Nabokov

Küçük Burjuva İdeolojisinin Eleştirisi

Sosyalist gerçekçi edebiyatın öncüsü olan Maksim Gorki, Küçük Burjuva İdeolojisinin Eleştirisi'nde kendilerini "eşsiz" olarak gören küçük burjuvaların ikiyüzlülüğünü, bencilliğini, omurgasızlığını anlatıyor ve aydın ...

Maksim Gorki

Nazım Hikmet Asım Bezirci Bütün Eserleri

Asım Bezirci, yıllarca süren sabırlı bir çalışmanın ürün olan bu kitapta, Nazım Hikmet'in yaşamını, şairliğini ve eserlerini ele alıyor. Dünya görüşü ile sanatı arasındaki bağı, şairliğinin gelişme evrelerini ortaya ...

Asım Bezirci

Marx'ın Değeri Çağdaş Kapitalizm İçin Ekonomi Politik

Marksizmin asıl kaynaklarını ve yöntemini, Kapital'in temel kavram ve yaklaşımlarını öne çıkararak, çağdaş kapitalizmin görüngülerini, emeğin, değerin ve paranın bugünkü hallerini açıklamak mümkün mü? Saad-Filho'nun ...

Alfredo Saad-Filho

Aslan ve Unicorn

GEORGE ORWELL (Eric Arthur Blair)’in “Aslan ve Unicorn” adlı kitabı “Hayvanlar Çiftliği”, “1984” ve “Brimanya Günleri”nden sonra Türkçeye çevrilen dördüncü eseri. Orwell bir politik teorisyen değildir ama buna en faz...

George Orwell

Kitap Türleri

Eleştiri-Kuram kitap sesli kitap indir

Eleştiri-Kuram