Gündüz Kitabevi Yayınları Kuram Kitapları kitaplar sesli kitap

Gündüz Kitabevi Yayınları Kuram Kitapları sesli kitap ücretsiz

Gündüz Kitabevi Yayınları Kuram Kitapları

Türkçe’nin Nakışı: Cinas

Türkçe’nin Nakışı: Cinas Dünya edebiyatı’nda kafiye’yi, hele cinaslı kafiye’yi icad eden ilk dil olarak Türkçe, bir mecazlar ve cinaslar lisanıdır. Bir kelimeyi türlü manalarda kulanmak zevki, Türkçe’nin dehasını teş...

Gündüz Kitabevi Yayınları

Kitap Türleri

Gündüz Kitabevi Yayınları Kuram Kitapları kitap sesli kitap indir

Gündüz Kitabevi Yayınları Kuram Kitapları