Bağlam Yayınları tüm kitaplar sesli kitap

Bağlam Yayınları tüm kitaplarda sesli kitap ücretsiz

Rorschach Kodlama Kitabı 1 Ergen Normları - Derleme

Rorschach Kodlama Kitabı 1 Ergen Normları - Derleme Rorschach testinin ülkemize girişi Herman Rorschach'nın Psikodiagnostik isimli eserinden hemen sonra olmuştur. 1940'lı yılarda Doç. Dr. Yani Anastasiadis bu testi B...

Bağlam Yayınları

Avrupa Resminde Çocuk İmgesi-Semra Daşçı

Avrupa Resminde Çocuk İmgesi-Semra Daşçı Tarihi insanlık tarihi ile bir olan sanat, toplumun aynası olma görevini yüzyılar boyu sürdürmüş, döneminin yaşayış ve algılayış biçimini gelecek kuşaklara aktararak, yazılı b...

Bağlam Yayınları

Psikanaliz Yazıları 12

Psikanaliz Yazıları 12 İçindekiler Sunuş / Talat Parman Önsöz / Elda Abrevaya Psikanaliz ve Psikoterapi / Elda Abrevaya Psikanaliz ve Psikanalitik psikoterapiler / Talat Parman Psikosomatik Hastalarla Yüz Yüze Psikan...

Bağlam Yayınları

Değişen Toplumlar Değişmeyen Siyaset: Ortadoğu-Kolektif

Değişen Toplumlar Değişmeyen Siyaset: Ortadoğu-Kolektif Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversitelerde Ortadoğu üzerine yapılan araştırmalar, büyük ölçüde bu ülkelerin bölge ile var olan ilişkileri ve...

Bağlam Yayınları

Tematik Algı Testi (Tat) - Tevfika İkiz

Tematik Algı Testi (Tat) - Tevfika İkiz Projektif testlerin en önemlilerinden biri olarak görülen TAT testi klinikte her zaman Rorschach testi ile birlikte verilmiş ve tamamlayıcı bir tol oynamıştır. Rorschach testin...

Bağlam Yayınları

Tarih Ve Kolektif Bellek

Tarih Ve Kolektif Belek Çeşitli enformasyonların kodlanmasını, depolanmasını ve tekrar kulanımını içerecek tarzda saklanmasını ifade eden belek işlevi insan zihninin temel özeliklerinden biridir. Kısa vadeli beleğimi...

Bağlam Yayınları

Ahmakların Seferi

Ahmakların Seferi Diana Johnstone, Kosoba Savaşının olağanüstü düzeydeki dezenformasyon yapısının yanısıra, savaşın batıda kurumsalaşan arka planının iç yüzünü anlatmak isteyen kişiler ve ilericiler için "olmazsa olm...

Bağlam Yayınları

Ölümsüz Atatürk - Norman Itzkowitz

Ölümsüz Atatürk - Norman Itzkowitz Bir insan olarak Atatürk ve yaşam öyküsü. "Kederli bir ulus"un varlığı, Mustafa Kemal'e, kendi ruhsal dünyasında yaşatığı kederli ane imgesi üzerine yansıtacağı dışsal bir gerçeklik...

Bağlam Yayınları

Selanik'te Sela Sesi

Selanik'te Sela Sesi Ozanların yüreğinden, dilinden doğan türküler gibi hüzün yüklü bir türküdür mübadele. Ninelerin, anaların dilinden yankılanan ağıtır mübadele. Bir Selanik türküsü, belki bir Drama türküsüdür. Baz...

Bağlam Yayınları

Avrupa Feodalizminin Evrimi-Selim Somçağ

Avrupa Feodalizminin Evrimi-Selim Somçağ Batı Avrupa'nın kapitalizme nasıl geçtiği sorusu, kendi iç dinamiği ile kapitalizme geçemeyen ülkelerin büyük çoğunluğundan farklı olarak 16. , hata 17. yüzyılda bile birçok a...

Bağlam Yayınları

Ruhsallığın Merkezine Seyahat

Ruhsalığın Merkezine Seyahat Psikanalitik denemelerden oluşan bu kitapta ruhsalığın değişik öğelerini ve görünümlerini ele almaya çalıştım. Keder, tutku, şüphe, öfke, aşk gibi duyguların yanı sıra bilinç ve bilindışı...

Bağlam Yayınları

Akdeniz Dünyasında Para, Fiyatlar Ve Medeniyet-Carlo M. Cipolla

Akdeniz Dünyasında Para, Fiyatlar Ve Medeniyet-Carlo M. Cipola Kültür pahalı idi ve onun pahalılığı yüzyılardır niçin esas itibariyle aristokrasilerin bir sporu olduğunu açıklamaya yardımcı olur. Özel ilgiyi hak prom...

Bağlam Yayınları

Evin Bilinçdışı

Evin Bilinçdışı Ev bizi kapsayabilmek için sağlam olmalıdır, yani kendimizi rahat hisetmemini sağlayan bir alanın sınırlarını çizmek yoluyla bize güven verebilmek için "sert", "yalıtkan ve dışarıya kapalı" olmalıdır....

Bağlam Yayınları

Kitap Türleri

Bağlam Yayınları tüm kitap sesli kitap indir

Bağlam Yayınları