Dergah Yayınları tüm kitaplar sesli kitap

Dergah Yayınları tüm kitaplarda sesli kitap ücretsiz

Türk Zihniyet Dünyası ve Hayat Felsefesi

Türk Zihniyet Dünyası ve Hayat Felsefesi Türk medeniyeti İslâmiyet içinde teşekül eder. Zihniyet dünyamızı ve hayat felsefemizi Müslümanlık yoğurur. Her şey din etrafında döner. Felsefe hayatla doğrudan temasa geçere...

Dergah Yayınları

Hikaye Tahlilleri-Mehmet Kaplan

Hikaye Tahlileri-Mehmet Kaplan. Mehmet Kaplan bu defa aynı metin tahlili usulünü Türk edebiyatında Tanzimatan sonra vücuda getirilen hikayeler üzerinde uygulayarak elinizdeki eseri vücuda getirmiştir. Bu eser edebiya...

Dergah Yayınları

Suat’ın Mektubu

Tanpınar Küliyatı yeni eserlerle genişliyor… Tanpınar Arşivi’nden yayına hazırlanan ilk kitap : Suat’ın Mektubu Tanpınar, Huzur’u yayımladıktan sonra yaptığı bir söyleşide kendisine yöneltilen, “Huzur devam edecek di...

Dergah Yayınları

Menekşeli Mektup - Mustafa Kutlu

Menekşeli Mektup - Mustafa Kutlu Mustafa Kutlu'nun bu kitabında üç hikaye yer alıyor: "Menekşeli Mektup", "Haca gidebilmek" ve "Kan Üstüne Kan Damlar". İlk hikayede psikolojik gel-gitleri olan bir postacının hazin ev...

Dergah Yayınları

Uzun Hikaye - Mustafa Kutlu

Uzun Hikaye - Mustafa Kutlu Ben o zamanlar on altı yaşındaydım, lise birde. İnce uzun bir oğlan. Saçlarım kirpi gibi dik duruyor, ne yana, ne geriye taranmıyor, beni deli ediyordu. Babam "İnatsın inat. İnatçı adamın ...

Dergah Yayınları

Hürriyet Ve İtilaf Fırkası 2. Meşrutiyet Devrinde İttihat Ve Terakki'ye Karşı Çıkanlar

Hüriyet Ve İtilaf Fırkası 2. Meşrutiyet Devrinde İtihat Ve Teraki'ye Karşı Çıkanlar "Hüriyet ve İtilaf Fırkası", 2. Meşrutiyet devrinde faliyet gösteren ikinci, ancak bu devrede kurulmuş olanlar içinde birinci büyük ...

Dergah Yayınları

XIX. Asrın Benzersiz Bir Politekniği - Müfit Paşa

XIX. Asrın Benzersiz Bir Politekniği - Müfit Paşa Münif Paşa'nın ismi anılmadan ne fikir ve felsefe tarihimiz, ne eğitim ve kültür tarihimiz, ne de edebiyat ve matbuat tarihimiz yazılabilir. Aydınlanmacılığın, rasyon...

Dergah Yayınları

Mavi Kuş - Mustafa Kutlu

Mavi Kuş - Mustafa Kutlu Sıcaktan dili dışarı düşmüş bir köpek sarsak, ağır ve bezgin adımlarla meydanı bir baştan ötekine geçip köşedeki kasabın önünde durur. Oracıkta dikilen kıdemli sokak kedileri kendilerine benz...

Dergah Yayınları

Vitrinde Olmak-Mustafa Kutlu

Vitrinde Olmak-Mustafa Kutlu Vitrinde Olmak - Mustafa Kutlu "Geçen asrın (XIX. ) ortalarına kadar ülkemiz esnafı dükânına vitrin yapmıyordu. (Vitrin bize batıdan gelmiş, önce azınlıklar uygulamıştır. ) Kepenkleri ve ...

Dergah Yayınları

İradenin Davası / Devlet ve Demokrasi - Nurettin Topçu

İradenin Davası / Devlet ve Demokrasi - Nuretin Topçu Gayesine ulaşabilen gerçek ve tam irade, ferten başlayan, aile ile devleti yani otoriteyi isteyen, milet ve insanlık basamaklarından da geçerek Alah’a ulaştıran i...

Dergah Yayınları

Var Olmak Bütün Eserleri 5 - Nurettin Topçu

Var Olmak Bütün Eserleri 5 - Nuretin Topçu Cemiyeti yoğuracak ruh, ne bir sihirbazın ruhudur, ne de Gordiyon'daki düğümün üzerine kılıcını indiren kahramanın ruhudur. O bir halaskarın zafer neşesiyle sarhoş ruhu olma...

Dergah Yayınları

Yeni Türk Edebiyatı Tanzimattan Cumhuriyete

Yeni Türk Edebiyatı Tanzimatan Cumhuriyete Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat'tan Cumhuriyet'e İnci Enginün'ün daha önce yayınlanan Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı adlı kitabıyla birlikte 19. ve 20. yüzyıl edebiyatına top...

Dergah Yayınları

Yeni Türk Edebiyatı Metinleri 3 - Nesir 2 - İnci Enginün

Yeni Türk Edebiyatı Metinleri 3 - Nesir 2 - İnci Enginün Edebiyata hiçbir şey, metinlerin aslı kadar önemli değildir. Bu yüzden metinlerin asılarına uygun neşirleri şartır. Türk edebiyatı üzerindeki nice basmakalıp h...

Dergah Yayınları

Rize'de Tasavvuf Kültürü

Rize'de Tasavuf Kültürü  ....

Dergah Yayınları

Ahlak - Nurettin Topçu

Ahlak - Nuretin Topçu Utanma veya haya duygusu hem izetinefsin, hem de şeref ve haysiyetin bizdeki bekçisidir. Onunla hem kendi izetinefsimizi koruruz, hem de başkalarının izetinefsine saygı duyarız. İnsanlara sevgim...

Dergah Yayınları

Osmanlı İzmir'inde İthalat - İzmir Efrenç Gümrüğü (1818- 1838)

Osmanlı İzmir'inde İthalat - İzmir Efrenç Gümrüğü (1818- 1838)  ....

Dergah Yayınları

Mızraklı İlmihal

Mızraklı İlmihal "Ezan-ı Muhamedi okundukta İsrafil aleyhi's-selam Sur'u üfüreyor deyü ve abdeste kalkarken kabrimden kalkıyorum deyü, camiye giderken mahşer yerine gidiyorum deyü, müezin kamet edip, cemat saf saf öl...

Dergah Yayınları

Zamanın Behrinde Ramazan Hikayeleri

Zamanın Behrinde Ramazan Hikayeleri Zamanın Behrinde Ramazan Hikayeleri - Necdet Subaşı "80'lere daha varmamıştık. Henüz yeni yetme bir üniversiteliydim ve iftarı o zamanlara has bir şekilde herkes gibi ben de kendi ...

Dergah Yayınları

Uzun Hikaye

Uzun Hikaye Ben o zamanlar on altı yaşındaydım, lise birde. İnce uzun bir oğlan. Saçlarım kirpi gibi dik duruyor, ne yana, ne geriye taranmıyor, beni deli ediyordu. Babam "İnatsın inat. İnatçı adamın saçı yatmaz. Ded...

Dergah Yayınları

Cumhuriyet Türkiyesi'Nde Bir Mesele Olarak İslam-İsmail Kara

Cumhuriyet Türkiyesi'Nde Bir Mesele Olarak İslam-İsmail Kara Türkiye'de en çok konuşulan ve tartışılan konunun din ve İslâm meselesi olmasına bir önem ve değer atfedip atfetmeyeceğimiz, olup bitenlerden tedirginlik d...

Dergah Yayınları

Sahnenin Dışındakiler - Ahmet Hamdi Tanpınar

Sahnenin Dışındakiler - Ahmet Hamdi Tanpınar Sahnenin Dışındakiler'de kalabalık bir şahıs kadrosu vardır. Bunlar içinde gözden düşmüş fakat kendilerinin her an hatırlanacağını uman devlet adamları, harp vurguncuları,...

Dergah Yayınları

Bir Şiir Eleştirmeni Olarak Nurullah Ataç-Şerife Çağın

Bir Şir Eleştirmeni Olarak Nurulah Ataç-Şerife Çağın Nurulah Ataç Cumhuriyet döneminde ikilemleri çelişkileri kalem kavgalarıyla hafızalarda yer etmiş kimi zaman övülüp samimi bulunmuş bazen de nesnelikten uzak olma...

Dergah Yayınları

Kültür Ve Medeniyet Bütün Eserleri 9-Nurettin Topçu

Kültür Ve Medeniyet Bütün Eserleri 9-Nuretin Topçu Bir asırdan beri memleketimizin başta gelen derdi medeniyet meselesidir. Geçmişte büyüklüğü dünyaca bilinen Türk miletinin medeni varlığa sahip olmadığını önce Batı'...

Dergah Yayınları

İslam İktisadına Giriş-Ahmet Tabakoğlu

İslam İktisadına Giriş-Ahmet Tabakoğlu Günümüzde İslâm tarihi, coğrafyası ve kültürüne göre farklılıklar taşıyan iktisadî fikirlerin, olayların ve kurumların "İslâm iktisadı" tabiri altında toplanması mümkündür. "İsl...

Dergah Yayınları

İslam Siyaset İlişkileri - Süleyman Uludağ

İslam Siyaset İlişkileri - Süleyman Uludağ İslam toplumu canlı ve hareketli olduğu dönemlerde, ihtiyaçları, doğrultusunda kendi meselerini kendisi ortaya koyuyor ve yine kendisi çözmeye çabalıyordu. Bu meseler, miadl...

Dergah Yayınları

Beş Şehir - Ahmet Hamdi Tanpınar

Beş Şehir'in asıl konusu hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen iştiyaktır. İlk bakışta birbiriyle çatışır görünen bu iki duyguyu sevgi kelimesinde birleştirebiliriz. Bu sevgi...

Dergah Yayınları

Hareket Dergisi (2 Cilt)

Hareket Dergisi (2 Cilt) Hareket Dergisi (2 Cilt) Cumhuriyet dönemi fikir dergileri arasında ilk ismiyle Hareket Fikir ve Sanat veya son ve daha çok bilinen şekliyle Fikir ve San’ata Hareket’in çok özel bir yeri ve d...

Dergah Yayınları

Bir Felsefe Dili Kurmak

Bir Felsefe Dili Kurmak "Felsefe bizde nevzuhur bir ilim olsaydı ıstılahlarını ( terimlerini) vaz etmek o kadar müşkil bir iş olmaz, birkaç mualimin her kelimeye karşılık bulmakta itifak ederek talebe arasında neşr ...

Dergah Yayınları

D'Aramon Seyahatnamesi-Jean Chesneau

D'Aramon Seyahatnamesi-Jean Chesneau Monsieur D'Aramon, 1547 senesi başında Fransa Kralı I. François tarafından Kanuni devri İstanbulu'na büyükelçi olarak gönderilmiş bir soyludur. Kanuni'nin İran seferine katılmak ü...

Dergah Yayınları

Mahur Beste - Ahmet Hamdi Tanpınar

Mahur Beste'de Tanpınar'ın Huzur ve Sahnenin Dışındakiler adlı romanlarında önemli bir motif olan "Mahur Beste" teması önemli yer tutar. Mahur beste, acı bir aşk hikayesinin klasik musiki kalıplarıyla soyutlanmasıdır...

Dergah Yayınları

Edebiyat Teorisi-Rene Wellek

Edebiyat Teorisi-Rene Welek "Bildiğimiz kadarıyla tam bir benzeri olmayan bir kitap yazdık. Bu, ne gençlerin edebî zevklerini geliştirmek amacıyla yazılmış bir ders kitabı ne de ilmî araştırmalarda kulanılan teknikle...

Dergah Yayınları

İsyan Ahlakı - Nurettin Topçu

İsyan Ahlakı - Nuretin Topçu Biz, hem uysalığa, hem de anarşizme karşıyız. Her türlü sosyolojizme, yani toplum gerçeğinin her şey olduğu anlayışına karşı olduğumuz kadar, bencil ve katı ferdiyetçiliğin de karşısınday...

Dergah Yayınları

Beyhude Ömrüm - Mustafa Kutlu

Beyhude Ömrüm - Mustafa Kutlu Kitapta Kutlu'nun tabiat tutkusu, Anadolu insanının tabiata bakışı ve hayat görüşü ile örtüşmektedir. En derinde ise "fanilik" meselesine değinen metafizik bir boyut vardır. Bu da bir u...

Dergah Yayınları

Kitap Türleri

Dergah Yayınları tüm kitap sesli kitap indir

Dergah Yayınları