Do Yayınları tüm kitaplar sesli kitap

Do Yayınları tüm kitaplarda sesli kitap ücretsiz

Rondiken Binevşe

Rondiken Binevşe Oco Mahabad bi pirtuka xwe ya bi nu “Rondiken Binevşe” disa bi mijaren cuda derdikeve peşberi xwendevan. Helbesten Mahabad herikbar, hestyar u balkeş in. Oco Mahabad wek fenomenek helbesta kurd e. Wi...

Do Yayınları

Jiyan Helwest e Nivisarine Rexneyi

Jiyan Helwest e Nivisarine Rexneyi Di civaken peşketi de çapemeni heza çaremin e. Ew e, ya ku agahiyan belav dike, da ku herkes li ser hertişti agahdar be. Ji bo peşketin u birevebirina civateke azadiya çapemeniye şe...

Do Yayınları

Şekok Gölgesine Düşen İzler

Şekok Gölgesine Düşen İzler 1. Dünya Savaşı'nın hemen ertesiydi. Teşkilat-ı Mahsusa tarafından başta Geliye Zilan'da katliam yapılmış, ardından bu Ermeni kıyımı Pasur'a da gelmişti. Ömer'in belki de tek teselisi aile...

Do Yayınları

Kitap Türleri

Do Yayınları tüm kitap sesli kitap indir

Do Yayınları