Dora Basım Yayın tüm kitaplar sesli kitap

Dora Basım Yayın tüm kitaplarda sesli kitap ücretsiz

Karşılaştırmalı Dış Politikalar

Karşılaştırmalı Dış Politikalar - Karşılaştırmalı Dış Politika Analizinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi: - "Birinci Nesil" ve "İkinci Nesil" Çalışmalar - Temel Objeler Olarak Devletlerin Sınıflandırılması ve Karşılaştı...

Dora Basım Yayın

Kamu Yönetiminde Paradigma Arayışları

Kamu Yönetiminde Paradigma Arayışları Bu kitapta, son yılarda kamu yönetimi kuramı ve felsefesini eleştirel bir bakışla yeniden ele alan ve bu alana esiptemolojik açıdan katkıda bulunan bir dizi kuram ve akım (Eleşti...

Dora Basım Yayın

Kopenhag Siyasi Kriterlerinin Türkiye'nin Ulusal Güvenliğine Etkisi

Kopenhag Siyasi Kriterlerinin Türkiye'nin Ulusal Güvenliğine Etkisi  Kurumsal Çerçeve  Türkiye’de Ulusal Güvenlik Kültürünün Yapıtaşları Türkiye’de Ulusal Güvenlik Aktörleri  Bulgular ve Yorum....

Dora Basım Yayın

Yumurta ve Yumurta Ürünleri

Yumurta ve Yumurta Ürünleri -Yumurta: Yumurta Çeşitleri ve Bileşimi, Yumurtanın Oluşumu -Yumurtanın Fiziksel Özelikleri -Yumurtanın Beslenmedeki Önemi -Yumurtalarda Görülen Hatalar -Yumurta Kalitesi -Yumurta Ürünleri...

Dora Basım Yayın

Mühendisler İçin Termodinamiğin Esasları (Cilt 1)

Mühendisler İçin Termodinamiğin Esasları (Cilt 1) Temel Kavramlar Saf Made ve PvT Bağıntıları İş ve Isı Sistem İçin Termodinamiğin Birinci Kanunu Termodinamiğin İkinci Kanunu Entropi Açık Sistem Analizi Kulanılabilir...

Dora Basım Yayın

Operasyonel, Yönetsel ve Stratejik Problemlerin Çözümünde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri

Operasyonel, Yönetsel ve Stratejik Problemlerin Çözümünde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri  Karar Teorisi- Mustafa Can  Çok Kriterli Karar Verme- Gökhan Turan  Analitik Hiyerarşi Süreci- Güler Önder- Emrah Önder  ...

Dora Basım Yayın

Kitap Türleri

Dora Basım Yayın tüm kitap sesli kitap indir

Dora Basım Yayın