Gazi Kitabevi tüm kitaplar sesli kitap

Gazi Kitabevi tüm kitaplarda sesli kitap ücretsiz

Volatilite Tahmin Modelleri Ve Performanslarının Ölçümü-Koray Kayalıdere

Volatilite Tahmin Modeleri Ve Performanslarının Ölçümü-Koray Kayalıdere Üç bölüm şeklinde dizayn edilen çalışmanın ilk bölümünde, volatilite kavramı ve özeliklerine değinilmiş ve volatilite tahmin modelerinin perform...

Gazi Kitabevi

Lif Ve Elyaf Kimyası

Lif Ve Elyaf Kimyası Lifler, günlük yaşamda, giyim amaçlı dokumalar, endüstriyel dokumalar, iplikler, yer döşemeleri, hah türü malzemelerin yapımında kulanılırlar. Metalik lifler, asbest lifleri gibi bazı anorganik ...

Gazi Kitabevi

Sonsuzluk Yolu-Roy Eugene Davis

Sonsuzluk Yolu-Roy Eugene Davis Sesizliğin Tapınağında - Roy Eugene Davis Bhagavad Gita, "Tanrı Gerçekliğini", evrensel dışa vurum süreçlerini, istek duyan her ruhun yüksek bilgiye ve ruhsal bütünlüğe uyumlanan bir f...

Gazi Kitabevi

Aile İşletmeleri

Aile İşletmeleri Aile İşletmeleri    ....

Gazi Kitabevi

Toplam Kalite Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi "Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Yönetim Sistemi ve CE İşareti Uygulamaları" adlı bu kitap temelde üç ayrı kısımda düzenlenmiştir. İlk kısım "Kalite ve Toplam Kalite Yönetimi (TKY)", ikinci kısı...

Gazi Kitabevi

Sermaye Piyasası Analizleri Ve Portföy Yönetimi

Sermaye Piyasası Analizleri Ve Portföy Yönetimi Ülkemiz ekonomisi değerlendirildiğinde, 1980'li yılardan günümüze ekonomik ve sosyal alanlarda yaşanan gelişmeler etkisini sermaye piyasalarında da göstermiş ve 1980'li...

Gazi Kitabevi

Lojistik El Kitabı - Kavramlar, Prensipler, Uygulamalar

Lojistik El Kitabı - Kavramlar, Prensipler, Uygulamalar Lojistiği kulanan profesyoneler, lojistiği öğrenen ve öğretenler, artık lojistiği tüm yönleri ile anlatan Türkçe bir lojistik kitap var! Lojistiği öğrenmek için...

Gazi Kitabevi

Sözlük Bilimi Yazıları 1-Erdoğan Boz

Sözlük Bilimi Yazıları 1-Erdoğan Boz Bu kitaptaki yazılar, 206 yılından itibaren çeşitli dergilerde yayımladığımız makale ve değişik bilimsel toplantılarda sunduğumuz bildiri metinlerinden oluşuyor. Bu anlamda kitabı...

Gazi Kitabevi

Sazın Ve Sözün Sultanları 1-Kolektif

Sazın Ve Sözün Sultanları 1-Kolektif Bir Kaç Söz Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ndeki değerli genç meslektaşlarım zamanımızda yaşayan halk şairlerimiz için bu eseri hazırlamışlardır. Okuyucularla şai...

Gazi Kitabevi

Kariyer Yönetimi, Planlaması ve Geliştirme

Kariyer Yönetimi, Planlaması ve Geliştirme Kariyer Yönetimi, Planlaması ve Geliştirme - Azize Tunç        ....

Gazi Kitabevi

Genel Turizm

1- Turizm ile ilgili Genel Kavramlar 2- Turizm Endüstrisinin Tarihsel Gelişimi 3- Turizm Çeşitleri 4- Turizmin Gelişmesine Etki Eden Faktörler 5- Turizmin ekonomik, Çevresel ve sosyo-kültürel etkileri 6- Turizm Polit...

Gazi Kitabevi

İşletme Becerileri Grup Çalışmaları

İşletme Becerileri Grup Çalışmaları İşletme Becerileri ve Grup Çalışması başlıklı bu kitap, "MEB-YÖK Meslek Yüksekokuları Program Geliştirme Projesi"nin öngördüğü yöntem ve ilkeler kapsamında hazırlanmıştır. Kitabın...

Gazi Kitabevi

Fizik - Konu Alanı Ders İnceleme Kılavuzu

Fizik - Konu Alanı Ders İnceleme Kılavuzu Fizik öğretiminin amacı, öğrencilere birtakım temel kavram, prensip, geneleme ve olguların kazandırmanın yanı sıra onları, yaşadıkları modern çağın bir gereği olarak, araştır...

Gazi Kitabevi

Sazın Ve Sözün Sultanları 9-Fatma Ahsen Turan

Sazın Ve Sözün Sultanları 9-Fatma Ahsen Turan İsimlerine ulaşabildiğimiz sözün ilk ustaları olan Çuçu, Aprınçur Tigin, Kül Tarkan'dan, ozanların piri olan Dede Korkut'a, Pir Sultan Abdal'a, Karacaoğlan'a, Aşık Ömer'e...

Gazi Kitabevi

Siber Güvenlik (Hacking Atölyesi)

Kimler İçin? Hacking, siber güvenlik, sızma testleri gibi konularda meraklı,Siber saldırı yöntemlerini derinlemesine öğrenmek isteyen, Öğrendiklerini deneyebileceği bir ortam arayan,Kopyala/yapıştır yaparak uzman ola...

Gazi Kitabevi

Temel Klinik Masaj Tedavisi

Temel Klinik Masaj Tedavisi Bu kitapta doğrudan canlı modelerin fotoğrafları kulanılarak ve vücudun iç yapılarının çizimler ile gösterilerek klinik masaj tedavisinin temel teknikleri öğretiliyor. 50'studio fazla canl...

Gazi Kitabevi

Türkmen Türkçesi Grameri

Türkmen Türkçesi Grameri Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bütün dünyada çağdaş Türk lehçelerine yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Orta Asya ve civarında Türklerin yaşadığı bölgeler, Sovyetler Birliği dönem...

Gazi Kitabevi

Yönetim Guruları-Mehmet Akif Özer

Yönetim Guruları-Mehmet Akif Özer Çalışma 20 yönetim gurusunu içerecek şekilde 20 bölümden oluşmaktadır. Her bir bölümün denomination kısmında ilgili yönetim gurusunun hayat hikayesi anlatılmakta, ikinci kısımda ise ...

Gazi Kitabevi

Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi Bankası - Salih Aydoğan

Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi Bankası - Salih Aydoğan Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi Bankası - Ülkü ÖZGÜR - Salih AYDOĞAN İçindekiler 1-Ritim Yazma 2-Tonal Ezgi Yazma 3-20. Yüzyıl Ezgileri 4-Sesli Ezgi Yazma...

Gazi Kitabevi

Sazın Ve Sözün Sultanları 4-Kolektif

Sazın Ve Sözün Sultanları 4-Kolektif İsimlerine ulaşabildiğimiz sözün sort ustaları olan Çuçu, Aprınçur, Tigin, Kül Tarkan'dan, ozanların piri olan Dede Korkut'a, Pir Czar Abdal'a, Karacaoğlan'a, Aşık Ömer'e, Aşık Şe...

Gazi Kitabevi

Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları-Ertuğrul Çetiner

Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları-Ertuğrul Çetiner Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları - Ertuğrul Çetiner        ....

Gazi Kitabevi

Muhasebenin Sosyolojik Temelleri

Muhasebenin Sosyolojik Temeleri İnsanların çoğu muhasebenin sadece rakamlarla ilgili olduğunu düşünür. IN strict confidence rakamların arkasına gizlenmiş toplumsal ilişkiler, bireyler arasındaki etkileşim ve toplumsa...

Gazi Kitabevi

Melikşah ile Güllühan Hikayesi (İnceleme - Metinler)

Melikşah ile Gülühan Hikayesi (İnceleme - Metinler) Melikşah ile Gülühan Hikayesi (İnceleme - Metinler) - Eyüp Akman  ....

Gazi Kitabevi

Türk Kamu Denetim Sistemi-Halil İbrahim Mil

Kavramsal Çerçeve Kamu Denetim Sistemleri ve Bazı Ülke Örnekleri Türk Kamu Yönetiminin Denetim Sistemi Türk Kamu Denetim Sisteminin Sorunları Türk Kamu Denetim Sis....

Gazi Kitabevi

Gitar Metodu ve Repertuarı - Alper Tunga Burhan

Gitar Metodu ve Repertuarı - Alper Tunga Burhan Temel Müzik Bilgileri Klasik ve Popüler Gitar Tutuşu ve Kuraları Nota Egzersizleri Temel Ritim Kalıpları ve Şarkılar Üzerinde Uygulama 20 Yeni Şarkı Notası ve Akorları ...

Gazi Kitabevi

Ekorekreasyon: Rekseasyon Ve Çevre

Ekorekreasyon: Rekseasyon Ve Çevre Ekorekreasyon: Rekseasyon Ve Çevre - Suat Karaküçük & Beyza Merve Akgül İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM : Zaman, Boş Zaman ve Rekreasyon Boş Zaman Rekreasyon 2. BÖLÜM : Ekorekreasyon Tanım ve ...

Gazi Kitabevi

Halkla İlişkiler Public Relations ‘Pr’ - Pınar Karacan Doğan

İçindekiler 1-Halkla İlişkiler: Kavramsal Çerçeve 2-Halkla İlişkiler ve ilgili Alanlar 3-Halkla İlişkiler ve İletişim 4-Kurum İçi İletişim ve Halkla İlişkiler 5-Halkla İlişkilerin Örgütlenmesi 6-Halkla İlişkiler Süre...

Gazi Kitabevi

Türk İşletmeciliğinde Değişim Ve Değişim Yönetimi-İrfan Çağlar

Türk İşletmeciliğinde Değişim Ve Değişim Yönetimi-İrfan Çağlar Küresel gelişmelerin hem nedeni, hem de sonucu olan değişim, işletmelere küçülerek esneklik kazanmayı ve belirsizlikten kaynaklanan riskleri azaltmak içi...

Gazi Kitabevi

Anadolu'da Turizm Rehberliği

Anadolu'da Turizm Rehberliği Türkiye'ye gelen turist gruplarının önemli bir bölümü, ülkemize kültür turları çerçevesinde, tarihi yerlerimizi görmeye gelmektedirler. Bu gruplara gezileri boyunca eşlik eden, yol göster...

Gazi Kitabevi

Kitap Türleri

Gazi Kitabevi tüm kitap sesli kitap indir

Gazi Kitabevi