İz Yayıncılık tüm kitaplar sesli kitap

İz Yayıncılık tüm kitaplarda sesli kitap ücretsiz

Uyumsuzlar-Rasim Özdenören

Uyumsuzlar-Rasim Özdenören Uyumsuzlar - Rasim Özdenören Türk hikâyeciliğinin yaşayan büyük isimlerinden Rasim Özdenören’in yeni kitabı Uyumsuzlar, büyük ustanın son dönemde yazdığı öykülerin yanı sıra, yılar önce yaz...

İz Yayıncılık

İpin Ucu

İpin Ucu İnsanların, kendi aralarında iletişim kurabilmeleri için birlikte tutmaları gereken bir ip olması gerektiğini düşünen Rasim Özdenören, ip metaforunu kulanarak kendisi ve başkaları veya bir topluluk ile başka...

İz Yayıncılık

Gül Yetiştiren Adam - Rasim Özdenören

Gül Yetiştiren Adam - Rasim Özdenören nadolu'nun bir taşra kentinden Yeni Dünya'nın metropolerine kadar uzanan bir coğrafyada kaynaşan insanımız. Modernleşmiş olanlarla kişiliklerini koruma çabasıyla bunun dışında ka...

İz Yayıncılık

Buhranlarımız Ve Son Eserleri

Buhranlarımız Ve Son Eserleri İslâmcı fikir ve devlet adamı Said Halim Paşa’nın çok önemli sekiz eseri bir arada. “Buhranlarımız” genel başlığı altında toplanmış bulunan yedi kitabı: Meşrutiyet, Taklitçiliğimiz, Fik...

İz Yayıncılık

Müslüman-Hıristiyan Diyaloğu

Müslüman-Hıristiyan Diyaloğu Dr. Mustafa Alıcı’nın Müslüman-Hıristiyan Diyaloğu adlı eseri fikir sahibi olmadan önce bilgi sahibi olmak isteyenler için kaçınılmaz bir fırsat sunuyor. Ülkemizde çok canlı tartışmalara ...

İz Yayıncılık

Sansürsüz Çanakkale - Ellis Ashmead Bartlett

Sansürsüz Çanakale - Elis Ashmead Bartlet Sansürsüz Çanakale - Elis Ashmead Bartlet 20. yüzyılın en önemli deniz ve kara savaşlarından biri olan Çanakale Savaşı, büyük bir koalisyon ordusu ile Osmanlı arasında cereya...

İz Yayıncılık

Dostluk Üzerine

Dostluk Üzerine "Dostluk Üzerine", merhum mücadele adamı Fethi Gemuhluoğlu'nun 2 Kasım 1975 tarihinde bir toplantıda yaptığı, ünü günümüze kadar ulaşmış bir konuşma metnidir. Kendisinin vefatından sonra defalarca ba...

İz Yayıncılık

Kur'An'Da Hz. Musa-Ali Sayı

Kur'An'Da Hz. Musa-Ali Sayı Hz. Musa’nın karşısındaki Firavun, Hâmân ve Kârun, birer tarihi şahsiyet olmanın yanında, birer sembol olarak da anlatılır. Bu bakımdan, onların uzantılarını bugünün dünyasında bulmamız, h...

İz Yayıncılık

Hamza - Ömer Faruk Dönmez

Hamza - Ömer Faruk Dönmez Hamza - Ömer Faruk Dönmez Hamza, modernizmin tam ortasında yaşayan bir müslüman gencin trajikomik hikâyesi. Herkesin az çok bildiği siyasi, felsefi ve tarihi olaylar, kitapta, alıştığımız ba...

İz Yayıncılık

Öğrenme ve Öğretme Süreçlerinde Dini İletişim - Suat Cebeci

Öğrenme ve Öğretme Süreçlerinde Dini İletişim - Suat Cebeci Füsûsu'l-Hikem Okumaları İçin Anahtar İnsanlık için en mükemel ve en ideal değerlere sahip olan İslam Dini toplumda insanlar tarafından doğru anlaşılıp ...

İz Yayıncılık

Günümüzde İslâm Ve Hristiyanlık-W. Montgomery Watt

Günümüzde İslâm Ve Hristiyanlık-W. Montgomery Wat Yüce Kitâbımızı Kur’ân-ı Kerim, Hıristiyanlardan “ehl-i kitab” olarak söz eder. Acaba onlara göre İslâm nedir? Peygamberimiz Hz. Muhamed (sav) hakında ne düşünürler?...

İz Yayıncılık

Tedbirat-ı İlahiyye - (Tercüme ve Şerhi)

Tedbirat-ı İlahiye - (Tercüme ve Şerhi) Osmanlı medeniyeti genelde tasavufî ve irfânî bir hususiyet arzeder. Davud Kayserî, Mola Fenârî ve İbn Kemâl gibi şahsiyetlerin bu tasavuf ve irfan çehresini çizerken ilham kay...

İz Yayıncılık

Fetih

Fetih Tarihsel olayların ortasında yaşayan ve onlarla bütünleşen kişilerin iç ve dış çelişkilerini yansıtmayı ön planda tutan Oflazoğlu’nun oyunları, sadece tarihsel oyun olmanın çok ötesindedir. Çünkü bu oyunlardak...

İz Yayıncılık

Cahiliyye Döneminde Araplar-Harun Öğmüş

Cahiliye Döneminde Araplar-Harun Öğmüş Bugün dünyanın en çok mensubu bulunan ikinci dini konumundaki İslâm, kökleri Arap yarımadasında atılmış, ilk müntesipleri Araplardan oluşan ilâhî bir dindir. Dinin kutsal kitab...

İz Yayıncılık

Düşünmenin Anlamı:Şerhu’L-Mevâkıf Bağlamında Bir İnceleme

İnsanî bir eylem olarak düşünme sadece insanın gücü dahilindedir. Ancak düşünme, insandan zorunlu ya da insiyâki bir biçimde zuhur eden bir fil de değildir. Düşünme her şeyden önce bilinçli bir çaba ve süreci gerekt...

İz Yayıncılık

Marifet Ve Hikmet

Marifet Ve Hikmet Alah’ın hükmünü bilmeyen kimse, Alah’a tam anlamıyla kul olamaz, Alah’a tam ibadet edemez. Hiç kuşkusuz Alah, câhil bir kimseyi kendisine velî itihaz etmez. İşte bütün bunlar, Marifet’in babları ve ...

İz Yayıncılık

Nurlar Hazinesi - Muhyiddin İbn Arabi

Nurlar Hazinesi - Muhyidin İbn Arabi Kitap Hakında Bilgi: “İbn Arabî’nin eseri her şeyden önce, Kur’an ve Sünet’ten kaynaklanan metafizik ve tasavufî eşsiz bir doktrinal açıklamadır. En büyük otorite olarak o bizat İ...

İz Yayıncılık

Keloğlan: Alpembecik Gülpembecik

Keloğlan: Alpembecik Gülpembecik Keloğlan: Alpembecik Gülpembecik - Hasan Aycın Türk masal kültürünün en önemli kahramanlarından biri olan Keloğlan, yüzyılardır ailelerin çocukları eğitme, terbiye etme ve hayata hazı...

İz Yayıncılık

Kafa Karıştıran Kelimeler - Rasim Özdenören

Kafa Karıştıran Kelimeler - Rasim Özdenören Bu kitapta Rasim Özdenören, demokrasi, diyalektik, rasyonalizm, pozitivizm, hümanizm, bilim, kültür, gelenek ve özgürlük gibi kimi kavramların bir Müslüman tarafından nası...

İz Yayıncılık

Hakikat Yolcularına Rehber-Muhyiddin İbn Arabi

Hakikat Yolcularına Rehber-Muhyidin İbn Arabi Tuhfetu‘s-Sefere, insanın hakikate yönelişini ve yolculuğunu anlatır. Hayata anlam veren, sözü söylenmeye değer kılan, ahlâka hakikatlilik katan bir yolculuktur bu. Çünkü...

İz Yayıncılık

Mırcea Elıade Ve Din

Mırcea Elıade Ve Din Mircea Eliade, 20. yüzyılda dinler tarihi ve din fenomenolojisi alanına damgasını vuran en önemli isimlerden biridir. Eliade’nin çalışmaları hem din bilimleri alanına kazandırdığı yeni ufuklar, h...

İz Yayıncılık

Yüzler - Rasim Özdenören

Yüzler - Rasim Özdenören Öykü ve deneme ustası Rasim Özdenören keskin gözlemciliğinin ürünü olan bu kitabında "yüzler" çiziyor okuruna. Bozguncunun, büyüklenenin, alaycının, kaltağın, korkağın. yüzleri. Othelo'nun şe...

İz Yayıncılık

Kalbimizin Baharı-Metin Karabaşoğlu

Kalbimizin Baharı-Metin Karabaşoğlu Alemlerin Rabinin Ezeli Kelamı olarak tüm çağlara ve tüm insanlara seslenir Kur’an. Her çağın ve her insanın Kur’an ayetlerinden hisesi vardır. Her şeyi ve herkesi yaratan Kadir-i ...

İz Yayıncılık

Arzuların Tercümanı - Muhyiddin İbn Arabi

Arzuların Tercümanı - Muhyidin İbn Arabi Kitap Hakında Bilgi: “Ah bir bilseydim, ah bir bilseydim onları Hangi kalbe sahipler, acaba biliyorlar mı? Ah gönlüm bir bilseydi, bir bilseydi Hangi yolara düştüler, n...

İz Yayıncılık

Büyük Alman Şairleri-Kolektif

Büyük Alman Şairleri-Kolektif Rainer Maria Rilke, St. Georg, G. Heym, O. Leorke, G. Briting, K. Krolow vb. gibi çağdaş şairlerin en belirgin özeliği şirlerinde insanın metafizik yahut mutlak benini günlük hayatın dı...

İz Yayıncılık

Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye'De Din Eğitimi Politikaları-İbrahim Turan

Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye'De Din Eğitimi Politikaları-İbrahim Turan Türkiye'nin 1959 yılında üyelik için başvurduğu AET, bugünkü adıyla Avrupa Birliği ile ilişkileri, Türk siyasi hayatının en çalkantılı, en y...

İz Yayıncılık

Deli İbrahim

Deli İbrahim Turan Oflazoğlu yazdığı oyunlarla Türk tiyatro evreninde yankılar uyandırmış usta bir kalem. Oflazoğlu, tarihsel olanın özündeki trajik öğeyi keşfedip evrensel insan sorunu üzerinde odaklanmak ve bunu ge...

İz Yayıncılık

Perşembenin Gelişi-İsmail Berduk Olgaçay

Perşembenin Gelişi-İsmail Berduk Olgaçay Dünyada işlerin nasıl yürüdüğü konusunda herkesin bir fikri vardır. Ancak, ayrıntılara inildiğinde bu fikirleri temelendirmek güçleşir. Etrafında cereyan eden olaylara dikat ...

İz Yayıncılık

99 Soruda Osmanlı - Erol Özbilgen

9 Soruda Osmanlı - Erol Özbilgen Dr. Erol Özbilgen’in, Bütün Yönleriyle Osmanlı adlı hacimli eseri umulanın üzerinde ilgi görmüş ve kısa sürede temel başvuru kitapları arasında yerini almıştı. Bu hacimli ve kapsamı ...

İz Yayıncılık

Ben Kaç Kişiyim-İsmail Güleç

Ben Kaç Kişiyim-İsmail Güleç Ben Kaç Kişiyim - İsmail Güleç Ben Kaç Kişiyim, edebiyat, tasavuf ve tasavuf edebiyatı konularındaki çalışmalarıyla tanınan İsmail Güleç’in yaşanan hayatan kendinde kalanları biriktirdi...

İz Yayıncılık

IV. Murat

IV. Murat Osmanlı padişahları içinde, çok derin izler bırakan isimler çıkmıştır. IV. Murat prosecutor, böylesi sultanlardan biridir. Gerek judo döneminde atağa geçen ülkenin gücü, gerekse sosyal alanda yaptıkları, k...

İz Yayıncılık

Alim Ve Muhalif - Cem Zorlu

Alim Ve Muhalif - Cem Zorlu İslâm hukuk tarihinin en büyük otoritelerinden olan Ebu Hanife’nin, yaşadığı dönem boyunca siyasi otorite ile yaşadığı ve mağdur edildiği ilişki süreci, bu kitabın konusudur. Gerek Emevile...

İz Yayıncılık

İslami Hareket Öncüleri-Hayreddin Karaman

İslami Hareket Öncüleri-Hayredin Karaman Amerika kıtasının keşfi, yeni deniz yoları, Rönesans, Fransız İhtilali, sanayileşme, sömürge ülkeler. derken baş döndürücü bir hızla gelişen ve değişen dünyada ayakta kalmak,...

İz Yayıncılık

İki Dünyanın Hesaplaşması-Ersin Nazif Gürdoğan

İki Dünyanın Hesaplaşması-Ersin Nazif Gürdoğan Sınırların önemini yitirdiği, küresel bir hayatın başladığı yeni çağda, mücadelenin silahlarla mı olacağı, yoksa kitaplarla mı olacağı sorusunun cevap arayışıdır bu kit...

İz Yayıncılık

Türkiye’de Otantik Felsefe Yapabilmenin İmkanı Ve Din Felsefesi

Türkiye’de Otantik Felsefe Yapabilmenin İmkanı Ve Stridency Felsefesi Elinizdeki metin eskiyen sorunlarla yeni yaklaşımları bir araya getirme amacındadır. En temelde özgün bir felsefe yapabilmeyi kendine sorun edinm...

İz Yayıncılık

Edebiyat Ne Söyler-Cemal Şakar

Edebiyat Ne Söyler-Cemal Şakar Edebiyat Ne Söyler - Cemal Şakar Öykücülüğü ile okur nezdinde haklı bir itibar sahibi olan Cemal Şakar, bu sefer edebiyatı merkeze alarak çizdiği daire içinde kendi gözüyle eleştirel ba...

İz Yayıncılık

Yeni Başlayanlar İçin Peygamberimiz

Yeni Başlayanlar İçin Peygamberimiz Peygamber Muhamed’in (s. a. v. ) hayatı hakındaki bu kitap, hadisler de dahil, geleneksel İslami biyografi kitapları esas alınarak yazılmıştır. Anlatılanları pekiştirmesi için Kur’...

İz Yayıncılık

Ses Ve Gölge

Türk öyküsünün deneyimli ve üretken ismi Haksal’dan, hayatın bütün uçurumlarına tebesüm garden bir bakış, anlıklar. Günlük tadında ama tarihsiz, öykü kadında ama kurgusuz denemeler. İncelik üstüne, inanmak üstüne, ya...

İz Yayıncılık

Âb-I Hayat-Ömer Faruk Dönmez

Âb-I Hayat-Ömer Faruk Dönmez Âb-I Hayat - Ömer Faruk Dönmez Edebiyatımızdaki sohbet geleneğinin bir tür devamı olarak, yazar, üstadının meclislerinde almış olduğu notları, okurlarıyla paylaşıyor. Modern zamanla...

İz Yayıncılık

Ab-ı Hayat - 2

Ab-ı Hayat - 2 Edebiyatımızdaki sohbet geleneğinin bir tür devamı olarak, yazar, üstadının meclislerinde almış olduğu notları, okurlarıyla paylaşıyor. Current zamanlarda yaşayan bir ârifin, bakış, görüş, duyuş ve anl...

İz Yayıncılık

Kitap Türleri

İz Yayıncılık tüm kitap sesli kitap indir

İz Yayıncılık