Küre Yayınları tüm kitaplar sesli kitap

Küre Yayınları tüm kitaplarda sesli kitap ücretsiz

Modern Felsefe’nin Yükselişi Batı Felsefesinin Yeni Tarihi 3. Cilt

Sir Anthony Keny’nin ilgi çekici Batı felsefesinin yeni tarihi şimdi de modern çağa geliyor. Modern Felsefe’nin Yükselişi, on altıncı yüzyılın başlarından on dokuzuncu yüzyılın erken evrelerine dek modern düşünceyi ...

Küre Yayınları

Ortadoğu Yıllığı 2009-Kolektif

Ortadoğu Yılığı 209-Kolektif Ortadoğu Yılığı’nın beşinci kitabına ulaşmış olmamız, bu projenin geçici bir çalışma olmadığını, aksine Türkiye’de ihtiyaç duyulan bu alanda, öğrencilerin ve Ortadoğu’ya ilgi duyanların ...

Küre Yayınları

Küyerel Dönüşümler-Kolektif

Küyerel Dönüşümler-Kolektif Kaotik zamanlardan geçiyoruz. Bir yandan ABD ve Avrupa merkezli derin iktisadi bunalım bütün dünyayı dalgalar halinde etkisi altına alırken diğer yandan uluslararası siyasi sistem uzunca ...

Küre Yayınları

Modernliğin Beş Yüzü

Modernliğin Beş Yüzü Yaklaşık son yüz eli yıldır, “modern”, “modernlik” ve daha yakın zamanlarda “modernizm” gibi terimler, buna bağlı bir dizi fikirle birlikte sanatsal ya da edebi bağlamlarda keskinliği gitgide ar...

Küre Yayınları

Asimilasyondan Tanınmaya

Bu kitap Türkiye’de yeni yeni tartışılmaya başlayan, ama uluslararası alanda özelikle de Avrupa’da uzun süredir gündemde olan azınlıklar konusunu ele almaktadır. Modern devletlerin ortaya çıktığı on yedinci yüzyıldan...

Küre Yayınları

Disiplinlerin Kaosu

Disiplinlerin Kaosu Disiplinlerin Kaosu - Andrew Abot Andrew Abot, Disiplinlerin Kaosu’nda, sosyal bilimlerin gelişiminin yeni ve cesur bir analizini yapıyor. Disiplinlerin Kaosu bilginin gerçekte nasıl değişip...

Küre Yayınları

Rus Jeopolitiği

Rubbers Jeopolitiği Jeopolitik yöntem, mahiyeti itibariyle karşıt iki hakimiyet modelinin -deniz ve kara- temel düalizmine dayanmaktadır. Bu düalizmi dikate almaksızın jeopolitik hakında fikir beyan etmek, yerçekimi...

Küre Yayınları

Medeniyetler Ve Şehirler-Ahmet Davutoğlu

Medeniyetler Ve Şehirler-Ahmet Davutoğlu Medeniyetler ve Şehirler - Ahmet DavutoğluŞehirlerin kaderi, tarihî akış içinde ait oldukları medeniyetlerin kaderi ile özdeştir. Bu bağlamda medeniyetler ile şehirler arasınd...

Küre Yayınları

Kitap Türleri

Küre Yayınları tüm kitap sesli kitap indir

Küre Yayınları