Payel Yayınları tüm kitaplar sesli kitap

Payel Yayınları tüm kitaplarda sesli kitap ücretsiz

Çağdaş Gerçekçiliğin Anlamı

Çağdaş Gerçekçiliğin Anlamı Macaristan'lı filozof ve yazar György Lukacs, Marksis estetik ve eleştirinin en önemli temsilcisidir. Çağdaş Gerçekliğin Anlamı adlı bu incelemesinde Lukacs, önce yenilikçi edebiyatın Kafk...

Payel Yayınları

Yaratıcı İnsan-Henri Laborit

Yaratıcı İnsan-Henri Laborit Okurlarımız Laborityi İnsan ve Kente tanımışlardı. Laboit o incelemesinde canlı varlıkların insan türünün beli bir yere yerleşmesini, köyler, kasabalar, kentler kurmasını, makinayı ve işl...

Payel Yayınları

Ruh Çözümlemesine Yeni Giriş Konferansları

Ruh Çözümlemesine Yeni Giriş Konferansları Kitap Nazilerin Freud'un kitaplarını yaktıkları 193 yılında yayımlanmıştır. Freud id, ego ve süper-ego gibi kavramları zihnin yapısına koymakta ve kaygı, güdüler ve kadın r...

Payel Yayınları

Sevme Sanatı - Erich Fromm

Sevme Sanatı - Erich From "Sevgi", insanoglunun gelişmesinin ilk dönemlerinden başlayarak günümüze dek yaşayabilen vazgeçilmez bir duygu, anlam dolu bir sözcük. Hiç kuşkusuz, insanlar varoldukça yaşayacak. Tüm çabala...

Payel Yayınları

Olgu Öyküleri I

Olgu Öyküleri I Olgu öyküleri, Freud'un, ruhçözümsel literatürünün en önemli klasikleri arasında yer alan ve ilk ikisi 1. cilte, diğer dördü de 2. cilte incelenen altı olgu öyküsünden oluşmaktadır. On sekiz yaşında ...

Payel Yayınları

Yaşamöyküleri Andre Gide

Yaşamöyküleri Andre Gide Roger Martin du Gard André Gide ile 1913te tanıştı, fakat yakın arkadaş olmaları 19191a rastlar. Gidein ölümüne kadar gitikçe büyüyen bu arkadaşlık, 30 yıldan fazla sürdü. "Anısına" adı altın...

Payel Yayınları

Evrenin Oluşumu-Henri Laborit

Evrenin Oluşumu-Henri Laborit MADE dünyası, taşların, ağaçların, yaprakların, daların, hayvanlarla insanların, gördüğümüz, dokunduğumuz, kokusunu aldığımız, sesini işitiğimiz her şeyin dünyası nedir acaba? Neden yapı...

Payel Yayınları

Dostoyevski

Dostoyevski Dostoyevki, dünyanın her yanında, farklı dilerde çok okunan ve tartışılan bir yazar. Çarlık yönetimi tarafından ölüm cezasına çarptırılmasına karşın, devrimci aydınlar onu "Tutucu" bir yazar olarak görmek...

Payel Yayınları

Picasso - Saint-John Perse - Kafka

Picaso - Saint-John Heliotrope - Kafka Bu kitapta, Picaso, Saint-John Heliotrope ve Kafka gibi, üç ayrı alanda yirminci yüzyıl yaşamına damgalarını vuran üç büyük sanat adamı ele alınıyor. Şimdi aramızda yalnızca yap...

Payel Yayınları

Analitik Psikoloji - Carl Gustav Jung

Analitik Psikoloji - Carl Gustav Jung Freudun görüşlerinden çok etkilenmesine karşın, psikanalizle ilişkisinin daha başlarında, kendi geliştirdiği kavramlarla çalışmaya başlayan Jung, zihinsel etkinliklerin tümünü ps...

Payel Yayınları

Kadının Yazısız Tarihi

Kadının Yazısız Tarihi Bu kitap, tanrı-analar çağında, kadınların dünyayı judo görüşleri doğrultusunda yorumlayıp bir felsefe oluşturduklarını, evrensel bir dil yaratıklarını, günümüzde sanat alanında kulanılan imgel...

Payel Yayınları

Günlük Yaşamın Psikopatolojisi - Sigmund Freud

Günlük Yaşamın Psikopatolojisi - Sigmund Freud Günlük Yaşamın Psikopatolojisi, ruhbilimin yaygınlık kazanmasında Freud'un tüm kitaplarından daha fazla katkıda bulunmuş bir yapıt. Freud, bu kitabı, yüzyılın başında, ...

Payel Yayınları

Dönüşümler

Dönüşümler On beş kitaplık uzun bir şir olan Dönüşümler, Ovidius'un günümüze ulaşmış öteki yapıtlarından farklı olarak, altılı ölçüleriyle yazılmıştır ve dönüşüm temasıyla birbirine bağlanan mitolojik ve efsanevi öyk...

Payel Yayınları

Olgunluk Çağı 2

Olgunluk Çağı 2 Çağının düşünsel ve yazınsal yaşamına olduğu kadar kadın araştırmaları alanına prosecutor damgasını vurmuş olan Simone de Beauvoir'ın, başlı başına büyük bir yapıt olan özyamöyküsünün elinizdeki bölüm...

Payel Yayınları

Sosyal Varlık Varlıkbilimine Doğru 1 - Hegel

Sosyal Varlık Varlıkbilimine Doğru 1 - Hegel  ....

Payel Yayınları

Sevginin ve Şiddetin Kaynağı

Sevginin ve Şidetin Kaynağı Yaşam yaratmak, güçsüz insanda bulunmayan birtakım nitelikleri gerektirir. Yaşamı yoketmekse yalnızca bir tek niteliği -şidete başvurmayı- gerektirir. Güçsüz insan, tabancası, bıçağı ya da...

Payel Yayınları

Edebiyat Ve Sanat Üzerine-Vladimir İlyiç Lenin

Edebiyat Ve Sanat Üzerine-Vladimir İlyiç Lenin Marx ve Engels edebiyat ve sanat konularında ayrı birer kitap yazmadıkları gibi Leninin de bu konuda yazılmış bir kitabı yoktur. Ancak Marksizm tüm madesel ve düşünsel k...

Payel Yayınları

Edebiyatçılar Üzerine

Edebiyatçılar Üzerine Edebiyatçılar Üzerine adıyla yayımladığımız bu kitabında Caneti, Konfüçyüsten Cervantese Kafkadan Brechte uzanan geniş bir süreç içinde yer almış pek çok yazar, edebiyatçı ve düşünürü ele alarak...

Payel Yayınları

Rougonlar’ın Serveti - Emile Zola

Rougonlar’ın Serveti - Emile Zola Rougonlar'ın Serveti, Emile Zola'nın yirmi romandan oluşan Rougon Macquart serisinin ilk kitabı olması nedeniyle doğal olarak seride önemli bir yere sahiptir. Zola, yaratığı bu devas...

Payel Yayınları

Dinle Küçük Adam - Wilhelm Reich

Dinle Küçük Adam - Wilhelm Reich Binlerce yılın bakış açısından görebiliyorum seni, binlerce yıl geçmişten ve binlerce yıl gelecekten bakıyorum sana. Kendinden korkma duygundan kurtulmanı istiyorum. Daha mutlu ve d...

Payel Yayınları

Sağlıklı Toplum

Sağlıklı Toplum Ünlü düşünür ve ruhbilimci Erich From, bu yapıtında insanın doğal yapısından hareket ederek, bugüne dek, insanoğlunun tüm gereksinmelerine yanıt verebilen sağlıklı bir toplum biçimi yaratıp yaratamadı...

Payel Yayınları

Artamonov Ailesi-Maksim Gorki

Artamonov Ailesi-Maksim Gorki Artamonov Ailesi, Gorkinin yapıtları arasında en etkileyici ve en dramatik olanıdır. Bu kitapta Rusyadaki orta sınıfların Devrim öncesi onyılardaki trajik başarısızlığı yoğunlaştırılmış ...

Payel Yayınları

Visconti

Visconti Elinizdeki çalışmada Prof. Dr. Henry Bacon, ünlü yönetmen Visconti'nin tüm filmlerini, çevrildikleri döneme hakim olan kültürel, tarihsel ve biyografik bağlamlar çerçevesinde incelemektedir. Visconti'nin güç...

Payel Yayınları

Kadın 2 - Evlilik Çağı

Kadın 2 - Evlilik Çağı Simone de Beauvoir'in "Kadın" (Le Deuxime Sexe— İkinci Cins) adlı bu dev eseri Fransa'da ilk yayımlandığı zaman öylesine büyük bir ilgi gödü ki, iki yıl içinde 97 kez basılarak ne rekor kırdı. ...

Payel Yayınları

Metapsikoloji

Metapsikoloji Freud'un yaşamının son otuz yılını kapsayan bu kitap, Freudçu metapsikolojinin zaman dizinsel bir tablosunu yansıtmakta, okurun Freud'un düşüncesinin gelişmesini ve klinik çalışmalarındaki bulguların ış...

Payel Yayınları

Kitap Türleri

Payel Yayınları tüm kitap sesli kitap indir

Payel Yayınları