Sufi Kitap tüm kitaplar sesli kitap

Sufi Kitap tüm kitaplarda sesli kitap ücretsiz

Rubaîler-Mevlana Celaleddin Rumi

Rubaîler-Mevlana Celaledin Rumi Rubaîler -Mevlânâ Celaledin-İ Rûmi Benim, aşktan başka hiçbir arkadaşım yoktu ve olmadı. Ne dünyaya gelmeden önce, ne de daha sonra aşksız yaşadım. Canım, içimden bana şöyle sesleniyo...

Sufi Kitap

Mesnevi Şerhi-M. Fatih Çıtlak

Mesnevi Şerhi-M. Fatih Çıtlak Mesnevî-i Mânevî tüm insanlık için yazılmış bir seyr u sülûk rehberidir. Dolayısıyla bir nev’î Kur’an-ı Kerîm’in tefsiri mahiyetindedir. Bu müstesna eserin ilk kısası ‘Padişah ile Cariye...

Sufi Kitap

Mutlu Olma Dertli Ol-Ömer Güçlü

Mutlu Olma Dertli Ol-Ömer Güçlü Mutlu Olma Dertli Ol - Ömer Güçlü “Ey gönül! Ses etme bekle. ‘Ya nasip!’ de, Rabine bırak. Dert insana yol gösterir. ” Hz. Mevlânâ Her sabah mutlu bir gün geçirme hayaleriyle uyanan,...

Sufi Kitap

Nur Kandili / Velî Gönenli Mehmed Efendi-M. Fatih Çıtlak

Nur Kandili / Velî Gönenli Mehmed Efendi-M. Fatih Çıtlak Gönenli Mehmed Efendi Hazretleri (1903-191), yirminci yüzyıl Türkiye’sine mânevî mührünü ve Kur’ân-ı Kerîm nişanını koymuş bir hocaefendidir. İmamlık yaptığı ...

Sufi Kitap

Aşkın Bir Noktası-M. Fatih Çıtlak

Aşkın Bir Noktası-M. Fatih Çıtlak M. Fatih Çıtlak, muhabetle yaratılan, küli muhabeten bir cüz olarak zuhur eden insanı, maksadına ulaştıran, bu uğurda pervane gibi döndüren cazibeyi, aşkı anlatıyor. Aşkın Bir Noktas...

Sufi Kitap

Muhabbet Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.)

Muhabet Peygamberi Hz. Muhamed (s. a. v. ) “Muhamed’den muhabet oldu hâsıl  Muhamed’siz muhabeten ne hâsıl?” “Mısırlı kadınlar Hz. Yusuf’un güzeliği ile mest olup elerini kestiler. Ama benim Efendimin güzeliğini...

Sufi Kitap

18 Beyit Dinle-M. Fatih Çıtlak

18 Beyit Dinle-M. Fatih Çıtlak Mesnevî’nin Fatiha’sı Mesnevî’nin İlk 18 Beytinin Şerhiyle Sesleniş Mesnevî’nin ilk on sekiz beyti, adeta bu kıymetli eserin kalbi gibidir.   Çünkü bunlar, bizat Hz. Mevlânâ’nın yazm...

Sufi Kitap

Kalp, Nefs Ve Ruh - Robert Frager

"Aşk, tasavufun özüdür ve aşkın mekânı kalptir. " Tasavufun ele aldığı en önemli kavramlardan olan kalp, nefs ve ruh, günümüz psikoloji ekolerinin en önemlilerinden olan benötesi psikolojinin kurucusu Prof. Dr. Robe...

Sufi Kitap

Gönül Çerağını Uyandırmak - Tosun Bekir Bayraktaroğlu

“Kalbin, cilalı bir aynadır. Üzerinde biriken toz örtüsünü temizlemelisin, çünkü onun vazifesi ilahî sırların nurunu yansıtmaktır. Kalp âlemlerinin üzerinde, ‘yerin ve göğün nuru olan Alah'ın nuru’ parlamaya başladı...

Sufi Kitap

Kırk Mektup - M. Fatih Çıtlak

Kırk Mektup - M. Fatih Çıtlak Tûtî İhsan Efendi isimli bir genç, tasavufa alâka duymaya başladığı sıralarda, yaşadığı şehir olan Kumanova (Makedonya)’ya nadiren gelen bir şeyhin meclisinde bulunur ve onun tesiri altı...

Sufi Kitap

Amerika'Da Bir Türk - Tosun Bekir Bayraktaroğlu

Amerika'Da Bir Türk - Tosun Bekir Bayraktaroğlu Şeyh Tosun Bekir Bayraktaroğlu’nun hayat hikâyesini birkaç cümleyle özetlemek gerçekten çok zor. Robert Kolej’de geçen gençlik yılarında sosyalist, Batı’da geçen sanat...

Sufi Kitap

Gölgeler Koridoru - Muhyiddin Şekur

Gölgeler Koridoru - Muhyidin Şekur “Şayet benim kulağa tatlı gelen fısıltılarımı işitemiyorsan, in holes and corners hâlde hayat öğretsin sana öğrenmen gerekenleri…” Amerika'da doğan, orada İslam'la tanışan, çeşitli ...

Sufi Kitap

Kitap Türleri

Sufi Kitap tüm kitap sesli kitap indir

Sufi Kitap