Türk Dil Kurumu Yayınları tüm kitaplar sesli kitap

Türk Dil Kurumu Yayınları tüm kitaplarda sesli kitap ücretsiz

Kul Ali ve Türkçe Yusufname

Kul Ali ve Türkçe Yusufname  ....

Türk Dil Kurumu Yayınları

Karnaval - Ahmet Mithat Efendi

Karnaval - Ahmet Mithat Efendi  ....

Türk Dil Kurumu Yayınları

Budist Türk Çevresi Eserlerde Metaforlar

Budist Türk Çevresi Eserlerde Metaforlar Eser, Türk dilinin söz varlığının bugüne kadar uğradığı değişmeleri ve gelişmeleri ortaya koymak, bunun sebeplerini anlamak, kuruluş ve işleyiş bakımından dilin hangi imkânlar...

Türk Dil Kurumu Yayınları

Hasan Mellah Yahut Sır İçinde Esrar

Hasan Melah Yahut Sır İçinde Esrar....

Türk Dil Kurumu Yayınları

Ömer Seyfettin Bütün Nesirleri

Ömer Seyfetin Bütün Nesirleri Eserde, birçok metnin ilk yayın yeri bilgisine ulaşılmış ve dolayısıyla önceki küliyatlardaki kronolojik sırası değiştirilmiştir. Hiçbir kaynağa girmemiş 30 kalem tercümesi, ilk defa bu ...

Türk Dil Kurumu Yayınları

Türk Yazı Dillerinin Karşılaştırmalı Tarihi Grameri

Türk Yazı Dilerinin Karşılaştırmalı Tarihi Grameri  ....

Türk Dil Kurumu Yayınları

Bismil Türkmen Ağzı

Bismil Türkmen Ağzı Eser Giriş, İnceleme, Metinler ve Sözlük olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır. Bu çalışma genel olarak tasviri niteliktedir ve eş zamanlı yöntem takip edilmiştir fakat yeri geldikçe çalışmad...

Türk Dil Kurumu Yayınları

Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu

Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu....

Türk Dil Kurumu Yayınları

Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi

Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi  ....

Türk Dil Kurumu Yayınları

Uygur Harfli Rızvan Şah İle Ruh-Afza Hikayesi

Uygur Harfli Rızvan Şah İle Ruh-Afza Hikayesi Eser, İslami devrenin Uygur harfli en önemli eserlerinden biridir. Dili Çağataycadır. 15. yüzyılda Mansur Bahşı tarafından yazılmıştır. Mensur bir eserdir. Bilinen yegâne...

Türk Dil Kurumu Yayınları

Türk Edebiyatının İlk Yusuf ve Züleyha Hikayesi Ali’nin Kıssa-i Yusufu (Yusuf u Zuleyha)

Türk Edebiyatının İlk Yusuf ve Züleyha Hikayesi Ali’nin Kısa-i Yusufu (Yusuf u Zuleyha)  ....

Türk Dil Kurumu Yayınları

Kitap Türleri

Türk Dil Kurumu Yayınları tüm kitap sesli kitap indir

Türk Dil Kurumu Yayınları