Yazılama Yayınevi tüm kitaplar sesli kitap

Yazılama Yayınevi tüm kitaplarda sesli kitap ücretsiz

Kapitalizmde Sınıf

Kapitalizmde Sınıf Global haritanın sınıf dışı miliyetçi-dinci güçler tarafından belirlendiği ve sınıfın değişik siyasi, teknik gerekçelerle neredeyse tümüyle gözden düştüğü günümüz koşularında, her şeye rağmen biz h...

Yazılama Yayınevi

Anadolu Aleviliği ve İslam Fanatizmi

Anadolu Aleviliği ve İslam Fanatizmi Bâtınilik, bin yılık sosyalizan bir yol izleyerek, Anadolu'da kendini bulmuş "akıl" ve "insan sevgisi" üstüne kurulmuştur. Bu nedenle İslâm ve egemen sınıf, Bâtinilik ve Alevîlikt...

Yazılama Yayınevi

Şeytanın Kaşık Oyunları

Şeytanın Kaşık Oyunları Bu oyun özelikle İstanbul’da yılardır geldi gelecek beklenen deprem olgusunu sergiler. En iyimserlerin 10 bin kişinin ölümü ile sonuçlanacağını söylediği bu acı olay ne yazgı ne de doğanın ac...

Yazılama Yayınevi

Stalin’i Anlamak - Kemal Okuyan

Stalin’i Anlamak - Kemal Okuyan Çözülüşün ekonomik nedenlere dayandığı idialarını artık tamamen bir kenara atmak gerekiyor. Sovyetler’de karşıdevrim, ideolojik mücadelede geriye çekilme ve siyasetsizlik sayesinde boy...

Yazılama Yayınevi

Modern Yunan Tarihi’nden Kesitler

Modern Yunan Tarihi’nden Kesitler Türkçe yayımlanmış ya da Türkçeye çevrilmiş literatürde Yunanistan Devleti’nin kuruluş dönemlerine ait eserler yok denecek kadar az. Konuyu akademik düzeyde ele almaya çalışan yayınl...

Yazılama Yayınevi

Diyarbakır’da İşkence

Diyarbakır’da İşkence Diyarbakır Cezaevi, 12 Eylül faşizminin en acımasızca kendisini gösterdiği mekanlardan biri oldu. Bu nedenle simgesel bir önem kazandı. Bu kitapta, yer yer çaresizliğin, aşağılanmanın, baskıları...

Yazılama Yayınevi

Kitap Türleri

Yazılama Yayınevi tüm kitap sesli kitap indir

Yazılama Yayınevi