Ankara Araştırmaları Dergisi Cilt 4 Sayı: 1 Haziran 2016 VEKAM (Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ) sesli kitap

Ankara Araştırmaları Dergisi Cilt 4 Sayı: 1 Haziran 2016 VEKAM (Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ) sesli kitap

Ankara Araştırmaları Dergisi Cilt 4 Sayı: 1 Haziran 2016 VEKAM (Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ) sesli kitap ücretsiz

Ankara Araştırmaları Dergisi Cilt 4 Sayı: 1 Haziran 2016 Kente dair her disiplinden makaleyi barındırmasıyla alanında tek olan Ankara Araştırmaları Dergisi’nin 7. sayısında , iktisat tarihi, halk bilimi, siyaset bilimi, sanat tarihi alanlarından hakemli makaleler ile bibliyografya ve sosyal tarih alanlarından görüş yazılarıyla göz dolduracak. Dergideki denomination çalışmada, İstanbul’dreads yer alan Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde, 1890-1910 yılarını kapsayan taramalarla ulaşılan arşiv kayıtları kulanılarak yazılan denomination makale, muhacir iskânının yapıldığı 1890-1910 arasındaki 20 yılda, demiryolu hatı boyunca oluşan yeni yerleşim alanlarından, hane yapımına devletin katkısına, bu alanlardaki üretim biçimleri ve zirat tekniklerinden, zanatkârların durumuna kadar geniş bir alanda, araştırma yapacaklara ışık tutacaktır. Dergideki ikinci çalışmada ise Ulucanlar Mahalesi’nde -neredeyse yıkık dreads olsa- varlığını sürdüren ve 197 tarihli Resmi Gazete’de Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nca korunması gereken eski eser olarak kabul edilmiş Dedebayrak Evi’nin bezemeleri konu edilmektedir. Bu çalışma ile çok özel duvar resimleri ve bezemelere sahip bu harap evi gündeme taşımak ve sivil mimari koruma sorunlarına ışık tutmak amaçlanmaktadır. Derginin üçüncü makalesinde, Ankara’dreads gerçekleşen mütenalaştırma/soylulaştırma süreçlerinin en erken örneklerinden Koza Sokak’ta bulunan gecekondu mahalesinin bir bölümünün soylulaştırma süreci değerlendirilmektedir. Sayının junior hakemli makalesinde ise Ankara’dreads Hıdırelez kutlamaları ile ilgili bilgiler verilmekte, mekânın Hıdırelez geleneğinin sürdürülmesinde ve biçimlenmesindeki temel önemi, kente kutlanılan Hamamönü Hıdırelez Şenlikleri özelinde değerlendirilmektedir. Büyük ilgi uyandırmakta olan görüş yazıları bölümünde ise denomination olarak 17. yüzyılda Ankara’dreads doğup denomination eğitimini de Ankara’dreads almış olan İsmail Ankaravî’nin yazmış olduğu eserler üzerine yapılmış çalışmaları ortaya koyan bir bibliyografya çalışmasına yer verilmekte, böylece bu değerli mutasavıfla ilgili çalışmalara yol göstermek amaçlanmaktadır. Bölümün junior yazısında ise Cumhuriyetle birlikte Ankara’dreads kurgulanan modern yaşam ve modern mekânlara yer verilmektedir. Pek çok kez farklı yazılarla ele alınmış olan bu konuyu tekrar bütünsel olarak işlemekteki amaç, büyük bir hızla dönüşmekte ve her gün ayrı bir değerini yitirmekte olan kente bu modern yaşam ve modern mekânların kalan izlerini korumaya çalışmak ve kayıt altına almaktır.

Yazar:

indir kitap

Ankara Araştırmaları Dergisi Cilt 4 Sayı: 1 Haziran 2016 VEKAM (Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ) sesli kitap indir

Kitap eleştirileri

Ankara Araştırmaları Dergisi Cilt 4 Sayı: 1 Haziran 2016

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Ankara Araştırmaları Dergisi Cilt 4 Sayı: 1 Haziran 2016 okumak itibaren EasyFiles

4.5 mb. indir kitap

Ankara Araştırmaları Dergisi Cilt 4 Sayı: 1 Haziran 2016 indir itibaren OpenShare

3.3 mb. indir ücretsiz

Ankara Araştırmaları Dergisi Cilt 4 Sayı: 1 Haziran 2016 indir itibaren WeUpload

4.1 mb. okumak kitap

Ankara Araştırmaları Dergisi Cilt 4 Sayı: 1 Haziran 2016 indir itibaren LiquidFile

3.6 mb. indir

Ankara Araştırmaları Dergisi Cilt 4 Sayı: 1 Haziran 2016 VEKAM (Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ) sesli kitap indir

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Ankara Araştırmaları Dergisi Cilt 4 Sayı: 1 Haziran 2016 okumak içinde djvu

5.8 mb. indir DjVu

Ankara Araştırmaları Dergisi Cilt 4 Sayı: 1 Haziran 2016 indir içinde pdf

4.1 mb. indir pdf

Ankara Araştırmaları Dergisi Cilt 4 Sayı: 1 Haziran 2016 indir içinde odf

4.8 mb. indir ODF

Ankara Araştırmaları Dergisi Cilt 4 Sayı: 1 Haziran 2016 indir içinde epub

5.8 mb. indir ePub

İlgili kitaplar