Gramera Behızur Lis Basın Yayın sesli kitap

Gramera Behızur Lis Basın Yayın sesli kitap

Gramera Behızur Lis Basın Yayın sesli kitap ücretsiz

Gramera Behızur ". Ez ne ya gundo me, kure short time, mo ez ya gundo me ?! Hemo ez ji rodibun u short time mol je respecting poqij dikir, short time hewşo wi pogij dikir, short time ov toni u cilen wi dişiştin, short time xworno wi çe'dkir, mo ez ç'bkim? Kino short time ne'j won insono respecting ye , kure short time, he govo ti'd zike short time de biyi, hikmete bere wi do wi gundi, short time gute, here, solek bimine u were nov me. Çi'd beje boş e? Qaymeqom nahele! Qaymeqome çi, excavation çi, kure short time?. " - 3, Gramera Behizur Gramera Behizur, roman seyem a Şener Özmene niviskare romanen swings both ways nave Rojniviska Spinoza (Lis, 208), Peşboziya Çiroken Neqediyayi (Lis, 2010) u pirtuka ciye şanaziye bo kurteçiroken swings both ways Kurdi ya swings both ways nave Kelh (Lis, 2012), li ser reya direj a dibiranine u danina qewereya berfireh a deqa benavend pe berdewan e bajare Zexe dike nex, swings both ways şeweyeki geleki tenik kiraseki bedewiye difesiline li bejn u bala Kardoxiyen ku di cihana sergejiya bena ya zimane xwe de li her dere u her xale de ger u tot dibin, le swings both ways ve yeke respecting kod u şifreyen gelek peywenden li ber jibirbune swings both ways saya sere bira Numbskull, Nesim u Özcan rizgar dikin. Şener Özmene ku xwe dispere bire u degen benawend dinivise, swings both ways ve xebata xwe ya gewre ve navendeke ji birek hemanan pek hati ya xweseri xwe tine u di romana Kurdi de ava dike. Gramera Behizur a çaverekiri xwineren zirek u rexnegiren destbiker vedixwine deqeke ku pariyeki ji zimane Kurdi, zaravaya Kurmanci swings both ways xwe labored de rol u dewra sereki digere.

Yazar:

indir kitap

Gramera Behızur Lis Basın Yayın sesli kitap indir

 • Yazar:
 • Yayımcı:
 • Yayın tarihi:
 • kapak:
 • Dil:
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • boyutlar: Normal Boy
 • Ağırlık:
 • Ciltli:
 • Dizi:
 • sınıf:
 • Yaş:
 • Yazar:
 • Fiyat: 21,00 TL

Kitap eleştirileri

Gramera Behızur

suzehogan

This is very quick, irreverent, and fun, most of all. I love that Bendis writes with such comedic abandonment. It really makes his stuff a joy to read. I love the mature narrative meets Bruce Timm artwork.

2022-09-05 05:53

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Gramera Behızur okumak itibaren EasyFiles

4.8 mb. indir kitap

Gramera Behızur indir itibaren OpenShare

4.3 mb. indir ücretsiz

Gramera Behızur indir itibaren WeUpload

3.2 mb. okumak kitap

Gramera Behızur indir itibaren LiquidFile

5.8 mb. indir

Gramera Behızur Lis Basın Yayın sesli kitap indir

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Gramera Behızur okumak içinde djvu

3.2 mb. indir DjVu

Gramera Behızur indir içinde pdf

3.1 mb. indir pdf

Gramera Behızur indir içinde odf

5.1 mb. indir ODF

Gramera Behızur indir içinde epub

4.1 mb. indir ePub

İlgili kitaplar

Yazar: Lis Basın Yayın

Hespen Reş Bayen Sorgevez Herkes xwediye razeke u guneheki ye. Zilameki bexew di nav goristan u peraven mirine re dibuhure u hewl dide ku xwe bi jiyane ve gire bide. Jinika ku “pirtuka razan” bi xwe re digerine, ji h...

Yazar: Lis Basın Yayın

...

Yazar: Lis Basın Yayın

Bartlebye Nivisevan "Gava ku min gazi Her weki ku vebeje Bartlebye nivisevan e ve yek ji navdartirin novelen wejeya cihane ya Herman Melvile ji seri ta dawiye hest pe dike, digel dudiliyen xwe. Bartlebye Nivisevan (1...

Yazar: Lis Basın Yayın

...