Hespen Reş Bayen Sorgevez Lis Basın Yayın sesli kitap

Hespen Reş Bayen Sorgevez Lis Basın Yayın sesli kitap

Hespen Reş Bayen Sorgevez Lis Basın Yayın sesli kitap ücretsiz

Hespen Reş Bayen Sorgevez Herkes xwediye razeke u guneheki ye. Zilameki bexew di nav goristan u peraven mirine re dibuhure u hewl dide ku xwe bi jiyane ve gire bide. Jinika ku “pirtuka razan” bi xwe re digerine, ji helbesten beguneh bawer dike. Rojeke zilam u jinik li ser pira şikesti ya qedere li hev rast ten. Jinik li fala pirtukan dinihere, zilam ji xwe re stranen deşte dinewhire. Hespen Reş Bayen Sorgevez vegerana xwe li erdnigariyen cuda ava kiriye. Jiyanen balkeş hene di romane de ku li deşta Haymanaye, Tehran u li Cambridge derbas dibin. Sönmez, bi pela beye sor re gelek lehegan bi hosteti tine ba hev. Lehenge romane Brani Tawo, wek penabereki siyasi li Cambridge diji. Nexweşaya wi ya bexwewiya kronik u xemginiya sirgune, wi her bi welate wi Haymanaye ve gire didin. Di ve navbere de Feruzeha irani ku bi kerlali dikeve jiyana wi, ji bo wi dibe heviyek. Bi vegerana ku di navbera Haymana u Cambridge dihere u te, di navbera paşeroj u siberoje de pireke ava dike. Em dikarin romane wek dubendiyeke ji bixwinin, dubendiyek di navbera jiyanen li bajer ku ber bi derve ve çerx dibin u jiyanen gund ku bi ber hundir ve dicivin: “Fikiri ku bajar, çuna ber bi cihen dur ve ye, le li gund durani dihat ba te. ”.

Yazar:

indir kitap

Hespen Reş Bayen Sorgevez Lis Basın Yayın sesli kitap indir

 • Yazar:
 • Yayımcı:
 • Yayın tarihi:
 • kapak:
 • Dil:
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • boyutlar: Normal Boy
 • Ağırlık:
 • Ciltli:
 • Dizi:
 • sınıf:
 • Yaş:
 • Yazar:
 • Fiyat: 16,00 TL

Kitap eleştirileri

Hespen Reş Bayen Sorgevez

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Hespen Reş Bayen Sorgevez okumak itibaren EasyFiles

3.8 mb. indir kitap

Hespen Reş Bayen Sorgevez indir itibaren OpenShare

5.7 mb. indir ücretsiz

Hespen Reş Bayen Sorgevez indir itibaren WeUpload

3.8 mb. okumak kitap

Hespen Reş Bayen Sorgevez indir itibaren LiquidFile

3.5 mb. indir

Hespen Reş Bayen Sorgevez Lis Basın Yayın sesli kitap indir

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Hespen Reş Bayen Sorgevez okumak içinde djvu

5.2 mb. indir DjVu

Hespen Reş Bayen Sorgevez indir içinde pdf

5.5 mb. indir pdf

Hespen Reş Bayen Sorgevez indir içinde odf

4.9 mb. indir ODF

Hespen Reş Bayen Sorgevez indir içinde epub

5.7 mb. indir ePub

İlgili kitaplar

Yazar: Lis Basın Yayın

...

Yazar: Lis Basın Yayın

Bartlebye Nivisevan "Gava ku min gazi Her weki ku vebeje Bartlebye nivisevan e ve yek ji navdartirin novelen wejeya cihane ya Herman Melvile ji seri ta dawiye hest pe dike, digel dudiliyen xwe. Bartlebye Nivisevan (1...

Yazar: Lis Basın Yayın

...

Yazar: Lis Basın Yayın

Neteweyen Kemine Armance sereki ya ve xebata giring u biwext ew e reç u rekaren nu peşkeş bike wisa ku azadkirin u bidestxistina selahiyetan di nav federasyonen ku ew te de ligel neteweyen din dijin u bi wan re di na...