Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali (Öğretide ve Uygulamada) Seçkin Yayıncılık sesli kitap

Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali (Öğretide ve Uygulamada) Seçkin Yayıncılık sesli kitap

Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali (Öğretide ve Uygulamada) Seçkin Yayıncılık sesli kitap ücretsiz

Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali (Öğretide ve Uygulamada) Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali (Öğretide ve Uygulamada) - Özkan Gültekin Söz konusu bu çalışma ile “Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali” konusu, hem teorik hem de uygulamaya dönük ve ayrıntılı bir şekilde irdelenerek, Ticaret Hukuku kürsülerinde görev yapan araştırmacılara, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksek okularda öğrenim gören öğrencilere, ticarî hayata kambiyo senedi kulananlara, yargılama aşamasında bu uyuşmazlıklara bakacak olan hâkimlere ve avukatlara yardımcı olması düşüncesi ile incelenmiştir. Konu ile ilgili seçilmiş yeni Yargıtay kararları ve bu kararların özetleri esere eklendiği gibi yeni yayınlar (kitaplar, makaleler, bildiriler) taranarak ilgili kısımlara işlenmiştir. Bunların yanında, uygulamada konu ile ilgili karar örneklerine de yer verilmiştir. Ayrıca 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Yeni “Türk Ticaret Kanunu” ile konu güncelenmiş olup, eserde yer alan 6762 sayılı Mülga Türk Ticaret Kanununun madelerinin hemen yanında ve parantez içerisinde, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununun karşılık gelen madeleri yazılmıştır. Keza, 30/06/2012 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 635 sayılı “Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” eserin bu baskısı için incelenmiştir. Aynı uygulama, 01/10/201 tarihinde yürürlüğe giren 610 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu için de yapılmıştır. 5941 sayılı Çek Kanununda değişiklikler yapan 6273 sayılı “Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” da incelenerek, getirilen yenilikler ilgili madelerde belirtilmiştir. Bu arada, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununun en az değişiklik yapılan bölümünün, çalışma konumuz olan “Kıymetli Evrak” kitabı olduğunu ve eserin sonunda, 6762 sayılı Mülga Türk Ticaret Kanunu ile 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununun kıymetli evraka ilişkin made karşılaştırma tablosuna yer verildiğini hatırlatmakta yarar vardır. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları -  Kıymetli Evrakla İlgili Genel Hükümler ve “Kıymetli Evrakın Ziyaı” Kavramı -  Kıymetli Evrakla İlgili Genel Hükümler ve “Kıymetli Evrakın Ziyaı” Kavramı -  Kıymetli Evrak Türlerine Göre Kıymetli Evrakın İptal Usulü -  İptal Kararının Hükümleri ile İptal Davasında Yargılama Giderleri ve Konu İle İlgili Seçilmiş Yargıtay Kararları.

Yazar:

indir kitap

Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali (Öğretide ve Uygulamada) Seçkin Yayıncılık sesli kitap indir

 • Yazar:
 • Yayımcı: SEÇKİN YAYINCILIK
 • Yayın tarihi:
 • kapak:
 • Dil:
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • boyutlar:
 • Ağırlık:
 • Ciltli:
 • Dizi:
 • sınıf:
 • Yaş:
 • Yazar:
 • Fiyat: 44,50 TL

Kitap eleştirileri

Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali (Öğretide ve Uygulamada)

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali (Öğretide ve Uygulamada) okumak itibaren EasyFiles

5.1 mb. indir kitap

Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali (Öğretide ve Uygulamada) indir itibaren OpenShare

5.1 mb. indir ücretsiz

Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali (Öğretide ve Uygulamada) indir itibaren WeUpload

3.4 mb. okumak kitap

Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali (Öğretide ve Uygulamada) indir itibaren LiquidFile

5.1 mb. indir

Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali (Öğretide ve Uygulamada) Seçkin Yayıncılık sesli kitap indir

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali (Öğretide ve Uygulamada) okumak içinde djvu

4.6 mb. indir DjVu

Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali (Öğretide ve Uygulamada) indir içinde pdf

3.4 mb. indir pdf

Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali (Öğretide ve Uygulamada) indir içinde odf

3.9 mb. indir ODF

Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali (Öğretide ve Uygulamada) indir içinde epub

3.8 mb. indir ePub

İlgili kitaplar

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Fransızca Sözcük Bilgisi - Le Lexique Du Français Sözcükler yalnızca sözlüklerde tek başlarına bulunurlar. Bir sözcüğün gerçek anlamı / anlamları farklı bağlam ve durumlarda kulanıldıklarında ortaya çıkar. Bu kitapt...

Yazar: Seçkin Yayıncılık

İdari Yargı'ya dair ilgili tüm kanunların yer aldığı kitaba ilgili harç tarifeleri de eklenmiştir. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları - İdarî Yargılama Usulü Kanunu (257) - Danıştay Kanunu (2575) - Uyuşmazlık Mahkemesi ...

Yazar: Seçkin Yayıncılık

İcra ve iflas kanun yönetmeliğinin yanı sıra güncel icra ve iflas harçlarına da kitapta yer verilmiştir. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları - İcra ve İflâs Kanunu (204) - İcra ve İflâs Kanunu Nizamnamesi - İcra ve İflâs...

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Cıo El Kitabı CIO El Kitabı, bilişim sektöründe üst düzey yöneticilik yolunda adım adım ilerleyen bilişimcilere yeni oyun düzeninin elektronik iş dünyasına bir proje yönetimi çerçevesinden bakarak nasıl başarılı olun...