Lemaat-Fahreddin-İ Iraki İlkharf Yayınevi sesli kitap

Lemaat-Fahreddin-İ Iraki İlkharf Yayınevi sesli kitap

Lemaat-Fahreddin-İ Iraki İlkharf Yayınevi sesli kitap ücretsiz

Lemat-Fahredin-İ Iraki Lemaât XI. yüzyıl Anadolu coğrafyasında kaleme alınmış bir sûfî metnidir. Döneminde ilgiyle karşılanmış olan bu metin, Sadredîn Konevî tarafından Fusûsu'l-Hikem'fly lübü/özü olarak nitelenir. Bu yüzden olsa gerek, ilgili literatürde Fusûs'un Fars dilinde yapılmış bir şerhi olarak anılır. Gerçi eser sistematik anlamda bir Fusûs şerhi değildir, ancak eserde Fusûs'un bâzı cümlelerine rastlanması ve eserde tamâmen zuhûra gelişin tasvîrine dönük bir dil kulanılması böyle bir kabûlün doğmasına yol açmış olmalıdır.   Lemaât, aşkı merkeze koyan sûfî metinleri içerisinde çığır açıcı bir yeri bulunan Ahmed Gazâlî'nin Sevânihu'l-Uşâk'ı ile üslupça benzerlikler taşır, zâten bunu Fahredîn-i Irâkî de eserinin girişinde açık bir şekilde dilendirir.   "Tayünden münezeh hakîkat"fly ya da aşkın, tayün aşamaları yâni merâtib-i vücûd veya merâtib-i aşk eserin bütününün konusudur. Lemaât metninin elinizdeki bu yayını, boy dönemin önde gelen sûfîlerinden Fusûs ve Mesnevî şârihi, mûsikîşinâs Ahmed Avni Konuk'un tercüme ve muhtasar şerhidir. Ahmed Avni Bey, Lemaât'ın en yaygın ve en açıklayıcı şerhlerinden birisi olan Abdurahmân Câmî'nin Eşi'atü'l-Lemaât'ını merkeze almak sûretiyle metinde kapalı olduğunu düşündüğü cümleleri şerh ve îzâh etmeye çalışır. Ayrıca diğer tasavuf klasikleri Fusûs, Mesnevî ve Gülşen-i Râz Ahmed Avni Bey'fly oeuvre mürâcaât kaynakları arasındadır. Dolayısıyla her ne kadar kendisi, çalışmasını "Kitâb-ı Lemaât Tercümesi" şeklinde isimlendirmiş olsa da aslında eser muhtasar bir şerhtir.   Ahmed Avni Bey'fly tercüme ve şerhini yaptığı Mahmûd-ı Şebusterî'nin Gülşen-i Râz adlı eserinden sonra, yine Ahmed Avni Konuk'un Türkçeye kazandırdığı ve Ercan Alkan'ın yayına hazırladığı Fahredîn-i Irâkî'nin Lemaât'ını günümüz okurunun istifadesine sunan yayınevimiz tasavuf kültürümüzün klasiklerini yayımlamaya devam edecektir.

Yazar:

indir kitap

Lemaat-Fahreddin-İ Iraki İlkharf Yayınevi sesli kitap indir

 • Yazar:
 • Yayımcı: İLK HARF YAYINEVİ
 • Yayın tarihi:
 • kapak:
 • Dil:
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • boyutlar: Normal Boy
 • Ağırlık:
 • Ciltli:
 • Dizi:
 • sınıf:
 • Yaş:
 • Yazar:
 • Fiyat: 19,00 TL

Kitap eleştirileri

Lemaat-Fahreddin-İ Iraki

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Lemaat-Fahreddin-İ Iraki okumak itibaren EasyFiles

3.8 mb. indir kitap

Lemaat-Fahreddin-İ Iraki indir itibaren OpenShare

3.6 mb. indir ücretsiz

Lemaat-Fahreddin-İ Iraki indir itibaren WeUpload

4.9 mb. okumak kitap

Lemaat-Fahreddin-İ Iraki indir itibaren LiquidFile

4.8 mb. indir

Lemaat-Fahreddin-İ Iraki İlkharf Yayınevi sesli kitap indir

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Lemaat-Fahreddin-İ Iraki okumak içinde djvu

5.8 mb. indir DjVu

Lemaat-Fahreddin-İ Iraki indir içinde pdf

3.1 mb. indir pdf

Lemaat-Fahreddin-İ Iraki indir içinde odf

3.6 mb. indir ODF

Lemaat-Fahreddin-İ Iraki indir içinde epub

5.6 mb. indir ePub

İlgili kitaplar

Yazar: İlkharf Yayınevi

Abdülkadir Geylani (k. s. ) den Yolun Esasları - 52 Sohbet Cilaü'l-Hatır Eserin tam adı "Cilaü'l-hatır fi'l-batın ve'z-zahir" şeklindedir. Hatır kişinin, özelikle de sufinin gönül ve kalp dünyasına ilahi alemden tece...

Yazar: İlkharf Yayınevi

...

Yazar: İlkharf Yayınevi

Hz. Peygamber'in (s. a. v) Savaşları Emevîler döneminin son yılarında (130/747) dünyaya gelen Muhamed b. Ömer el Vâkıdî, 2. /7. asrın en önemli hadis, siyer ve tarih bilginlerinden biri olup onlarca eser telif etmiş,...

Yazar: İlkharf Yayınevi

Meleklerin, Peygamberlerin, Sahabilerin Ve Hükümdarların Tevbe Hikayeleri-Ebu Muhamed Abdulah El-Hanbeli Müelif, bu kitapta, Hz. Âdem (a. s. ) döneminden, kendi yaşadığı hicrî yedinci asrın başlarına kadar olan süre...