Muhtasar İbn-İ Kesir Tefsiri (7 Kitap Takım)Kur’An-I Kerim Tefsiri, İbn Kesir Tercümesi - İbn Kesir Karınca & Polen Yayınları sesli kitap

Muhtasar İbn-İ Kesir Tefsiri (7 Kitap Takım)Kur’An-I Kerim Tefsiri, İbn Kesir Tercümesi - İbn Kesir Karınca & Polen Yayınları sesli kitap

Muhtasar İbn-İ Kesir Tefsiri (7 Kitap Takım)Kur’An-I Kerim Tefsiri, İbn Kesir Tercümesi - İbn Kesir Karınca & Polen Yayınları sesli kitap ücretsiz

Muhtasar İbn-İ Kesir Tefsiri (7 Kitap Takım)Kur’An-I Kerim Tefsiri, İbn Kesir Tercümesi - İbn Kesir İbn Kesir Tercümesi Muhtasar İbn-i Kesir Tefsiri (7 cilt,Takım) Kur’an-ı Kerim Tefsiri, Muhtasar: Ahmed Şakir el-Mısri Tercüme: dr. Savaş Kocabaş Tahkik: Abdurezak el-Mehdi Bil ki ey kardeşim, -Rabim sana da bana da ilim nasip etsin-, tefsir ilmi en değerli, en büyük ve en faydalı ilimlerdendir. Çünkü bu ilmin konusu Alah'ın (c. c) kitabıdır ve onun mânâlarını ortaya çıkarmaya çalışır. Aziz ve celil olan Alah, Kur'an-ı Azim'i Müslümanlar için bir hayat düsturu ve yaşamlarında yol haritası olmak üzere indirmiştir. Onların başarıları ve kurtuluşları ondadır. Sahabeler Kur'an'ı Resûlulah -salalâhu aleyhi ve selem-'den alıp Kuran okulundan mezun oldular, hemen ardından dünyanın efendileri olup yeryüzünün büyük bir bölümüne hâkim oldular ve yönetiler. Şu halde bu ilme büyük bir ihtiyaç vardır. Alah'ın (c. c) Peygamberine indirdiği kitabı onunla anlaşılır, mânâlarına onunla ulaşılır, hüküm ve hikmetleri onunla ortaya çıkarılın Bu ise "Kelime bilgisi. Nahiv ve Sarf", "Beyan ve Belagat", "Fıkıh ve Usulü", "Kıratlar". "Nüzul Sebepleri". "'Nasih ve Mensuh", "Dirayet ve Rivayet (hadisin mânâsı ve nakli) açısından hadis ilmi". "Hadislerin söyleniş sebepleri" ve Kuranı anlamaya yardımcı diğer İslâmi ilimlere sahip olunduğunda yapılabilir. Tefsir âlimleri genel olarak "rivayet ve dirayet açısından hadis ilmi" dışındaki ilimlere sahiptirler, fakat çoğu bu ilimde zayıftır. Taberî, Ibn Ebî Hatim, Ibn Merdeveyh ve Ibn Münzir gibi ilk dönem müfesirleri hadisin sadece rivayet yönüyle ilgilendiler. Kitaplarında sahih, ha sen, zayıf ve mevzu, her türlü hadisi zikretiler. Onlardan sonra gelen Fahredin Razi, Zemahşerî, Nesefi, Beyzâvî ve Hazin gibi âlimler ise hadisten tamamen uzak durdular. Onlarda hadis ilminin ne rivayeti ne de dirayeti vardı. Hadisleri çoğunlukla senetsiz ve tahric edenleri belirtmeden zikretiler, asılsız haberlere ve israiliyata yer verdiler. Bu, büyük hadis âlimi imam İbn Kesir gelene kadar böyle devam eti. İbn Kesir, Kur'an'ı daha önce hiç kimsenin yapmadığı eşsiz bir üslupla tefsir eti. Bazı tefsirlere oranla daha küçük hacimli olmasına rağmen kitabında yedi binden fazla nebevi hadis zikreti. Merhum, zayıf ve mevzu hadislerin çoğu üzerinde konuştu, genelikle hatırlatmalar yaptı. Fakat bazı uydurma hadisler -ki bu çok nadirdir- veya çok zayıf hadisler -ki bu çoktur- hakında ise hiç konuşmadı. Şurada burada, tefsir kitaplarının zayıf ve mevzu hadislerle ve israiliyatla dolu olduğu idiası yaygınlaşınca bu bizi İslâmi kitaplar üzerinde durmaya ve onları şaibe ve şüphelerden arındırmaya iti. Bunların en önemlileri tefsir kitaplarıydı. Bu yüzden tefsir kitaplarındaki hadislerin tahricini yaptık, sahihi ile zayıfını açıkladık, israiliyatları ortaya koyduk. Bu işe evela Nesefi Tefsiri ile başladık. Ardından, İmam Bukâfnin (rh. a) "Nazmu'd-Dürer'i, üçüncü olarak da Kurtubi Tefsiri üzerinde çalıştık. Dördüncü olarak ise şu anda yapmakta olduğumuz İbn Kesir tefsiri üzerinde çalışmayı uygun bulduk. Bu kitabı basıma hazırlarken daha önce yapılan şu baskılar arasında karşılaştırma yaptık: 1- "Daru'l-Kıble Şirketi", "Müesesetu Ulumi'I-Kur'an" ve "İbn Hazm Yayı- nevi. " 2- "Daru İbn Kesir" baskısı. 3- "Daru'l-Marife" baskısı. 4- "Müesesetu'l-kütübis-sekafiye" baskısı. 5- "Daru'l-Hayr" baskısı. 6- "Darul-Babi el-Halebi" baskısı. Bu baskıların hiçbiri de tashif, tahrif, eksiklik veya titiz bir tahkikten yoksun olmak ve hadisi şeriflerin kaynaklanın belirtilip sıhat derecesinin ortaya konmaması gibi kusurlardan hâliî değildi. Bunları birbirleriyle titizlikle karşılaştırdığımızda aralarında büyük farklılıklar ve bazen de noksanlık veya (başkası tarafından yapılmış) açıklamalar bulduk. Ben. ondaki tahrif ve değiştirmeleri düzeltim. Nüshaların birinde diğerlerinde bulunmayan faydalı bir ziyade varsa onu olduğu gibi bıraktım ve fazla faydası bulunmadığından dipnota belirtme gereği duymadım. Hadislerdeki eksikliklere hadis kitaplarından yaptığım tamamlamaları ise köşeli parantez içine aldım ve buna dipnota işaret etim. Kitaptaki baskı hatalarını, tahrifleri ve düzeltme maksatlı değiştirmeleri İbn Kesir'in hadisleri kendilerinden nakletiği Kütüb-ü Site, Müsned-i Ahmed b. Hanbel ve Müsned-i Ebi Ya'la ile bazı tefsirlere ve kaynaklara başvurarak düzeltim. Abdurezak Mehdi.

Yazar:

indir kitap

Muhtasar İbn-İ Kesir Tefsiri (7 Kitap Takım)Kur’An-I Kerim Tefsiri, İbn Kesir Tercümesi - İbn Kesir Karınca & Polen Yayınları sesli kitap indir

 • Yazar:
 • Yayımcı: KARINCA & POLEN YAYINLARI
 • Yayın tarihi:
 • kapak:
 • Dil:
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • boyutlar: Normal Boy
 • Ağırlık:
 • Ciltli:
 • Dizi:
 • sınıf:
 • Yaş:
 • Yazar:
 • Fiyat: 280,00 TL

Kitap eleştirileri

Muhtasar İbn-İ Kesir Tefsiri (7 Kitap Takım)Kur’An-I Kerim Tefsiri, İbn Kesir Tercümesi - İbn Kesir

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Muhtasar İbn-İ Kesir Tefsiri (7 Kitap Takım)Kur’An-I Kerim Tefsiri, İbn Kesir Tercümesi - İbn Kesir okumak itibaren EasyFiles

4.3 mb. indir kitap

Muhtasar İbn-İ Kesir Tefsiri (7 Kitap Takım)Kur’An-I Kerim Tefsiri, İbn Kesir Tercümesi - İbn Kesir indir itibaren OpenShare

4.8 mb. indir ücretsiz

Muhtasar İbn-İ Kesir Tefsiri (7 Kitap Takım)Kur’An-I Kerim Tefsiri, İbn Kesir Tercümesi - İbn Kesir indir itibaren WeUpload

3.6 mb. okumak kitap

Muhtasar İbn-İ Kesir Tefsiri (7 Kitap Takım)Kur’An-I Kerim Tefsiri, İbn Kesir Tercümesi - İbn Kesir indir itibaren LiquidFile

5.4 mb. indir

Muhtasar İbn-İ Kesir Tefsiri (7 Kitap Takım)Kur’An-I Kerim Tefsiri, İbn Kesir Tercümesi - İbn Kesir Karınca & Polen Yayınları sesli kitap indir

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Muhtasar İbn-İ Kesir Tefsiri (7 Kitap Takım)Kur’An-I Kerim Tefsiri, İbn Kesir Tercümesi - İbn Kesir okumak içinde djvu

4.6 mb. indir DjVu

Muhtasar İbn-İ Kesir Tefsiri (7 Kitap Takım)Kur’An-I Kerim Tefsiri, İbn Kesir Tercümesi - İbn Kesir indir içinde pdf

5.8 mb. indir pdf

Muhtasar İbn-İ Kesir Tefsiri (7 Kitap Takım)Kur’An-I Kerim Tefsiri, İbn Kesir Tercümesi - İbn Kesir indir içinde odf

3.6 mb. indir ODF

Muhtasar İbn-İ Kesir Tefsiri (7 Kitap Takım)Kur’An-I Kerim Tefsiri, İbn Kesir Tercümesi - İbn Kesir indir içinde epub

4.9 mb. indir ePub

İlgili kitaplar

Yazar: Karınca & Polen Yayınları

Fıkhu's Süne (Hanımlar için İslam İlmihali) Bu eser özelde hanımlara hitap etmekle birlikte,kadınıyla erkeğiyle bütün müminlerde varoluş bilinç ve derinliğini oluşturacak fıkıh bilgilerini, Kuran ve Sünet'in rehberli...

Yazar: Karınca & Polen Yayınları

Peygamberler Tarihi - İbn Kesir Alah’u Teâlâ, davetçilere teseli kaynağı ve yol azığı olması için Peygamberlerin kısalarını anlatmıştır. Kur’an-ı Kerim’in birçok sûresinde bazen tafsilatlı ve bazen de genel olarak bu...

Yazar: Karınca & Polen Yayınları

7 Hadis İmamının İtifak Etikleri Hadisler - İbrahim El- Hazimi 7 Hadis İmamının İtifak Etikleri Hadisler - İbrahim el-Hazimi Hamd, Alah'a mahsustur, O'na hamd ederiz, O'ndan yardım dileriz, O'nunla doğru yolu b...

Yazar: Karınca & Polen Yayınları

İbn Kayim Tefsiri (4 Kitap Takım) Kitabı derleyen kişi, İbn Kayim el-Cevziye'nin kitaplarını araştırıp tefsirini yapmış olduğu ayetleri çıkartarak bu kitabı hazırlamıştır. Kitapta bütün ayetlerin tefsirini bulmanız m...