İş Bankası Kültür Yayınları Osmanli Tarihi Kitapları kitaplar sesli kitap

İş Bankası Kültür Yayınları Osmanli Tarihi Kitapları sesli kitap ücretsiz

İş Bankası Kültür Yayınları Osmanli Tarihi Kitapları

Hafız Hakkı Paşa’nın Sarıkamış Günlüğü - Murat Bardakçı

Hafız Hakı Paşa’nın Sarıkamış Günlüğü - Murat Bardakçı Hafız Hakı Paşa’nın Sarıkamış Günlüğü - Murat Bardakçı Sarıkamış Muharebeleri’nin Enver Paşa’dan sonra gelen ikinci ismi olan ve kendisi de Sarıkamış bozgununun ...

İş Bankası Kültür Yayınları

Arıburnu 1915-Haluk Oral

Arıburnu 1915-Haluk Oral Çanakale’de savaşan taraflar için siperin gerisi yoktu. Bir tarafta deniz, öbür tarafta yalçın sırt, siper tam bir kapandı. Ölümün her an kol gezdiği bu siperler, destanlaşan insan öykülerini...

İş Bankası Kültür Yayınları

Devlet-i Aliyye - Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar - Halil İnalcık

Devlet-i Aliye - Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar - Halil İnalcık Devlet-i Aliye - Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar 2 - Halil İnalcık Halil İnalcık Devlet-i ‘Aliye’nin denomination cildinde, Osman...

İş Bankası Kültür Yayınları

Teşkilat-ı Mahsusa Tarihi Cilt 1: 1914-1916 - Umur-ı Şarkiyye Dairesi - Ahmet Tetik

Teşkilat-ı Mahsusa Tarihi Cilt 1: 1914-1916 - Umur-ı Şarkiye Dairesi - Ahmet Tetik Teşkilat-ı Mahsusa Tarihi Cilt 1: 1914-1916 - Umur-ı Şarkiye Dairesi - Ahmet Tetik İstihbarat, strateji ve psikolojik savaş devl...

İş Bankası Kültür Yayınları

Ana Ben Ölmedim / 1. Dünya Savaşı'nda Türk Esirleri

Ana Ben Ölmedim / 1. Dünya Savaşı'nda Türk Esirleri Çanakale'den Korsika'ya. Kafkas Cephesi'nden ve Galiçya'dan Sibirya'ya. Irak ve Filistin'den Hindistan'a ve Burma'ya. Türk savaş esirlerinin çeşitli cephelerden, a...

İş Bankası Kültür Yayınları

Osmanlı İmparatorluğu’Nun Kuruluş Ve Yükseliş Tarihi (1300-1600) - Feridun M. Emecen

Osmanlı İmparatorluğu’Nun Kuruluş Ve Yükseliş Tarihi (130-160) - Feridun M. Emecen Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluş Ve Yükseliş Tarihi (130-160) - Feridun M. Emecen Değerli Osmanlı tarihçisi Prof. Dr. Feridun M. Eme...

İş Bankası Kültür Yayınları

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi - Robert Mantran

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi - Robert Mantran XIV. yüzılın başlarında Anadolu'da, Bizans ile Selçuklu devletlerinin yıkıntıları üzerinde kurulan Osmanlı İmparatorluğu, Timur istilasına ve kısa süreli “Fetret Devri”n...

İş Bankası Kültür Yayınları

Talat Paşanın Anıları

Talat Paşanın Anıları Baş aktörlerinin gözünden yakın tarihimizin en çalkantılı yıları: İtihat ve Teraki I. Meşrutiyet'le iktidara yürüyüşe başlamış, Talat Paşa, Enver ve Cemal Paşalarla birlikte devletin kaderini b...

İş Bankası Kültür Yayınları

Kitap Türleri

İş Bankası Kültür Yayınları Osmanli Tarihi Kitapları kitap sesli kitap indir

İş Bankası Kültür Yayınları Osmanli Tarihi Kitapları