Say Yayınları Bilim Felsefesi Kitapları kitaplar sesli kitap

Say Yayınları Bilim Felsefesi Kitapları sesli kitap ücretsiz

Say Yayınları Bilim Felsefesi Kitapları

Bilim Ve Bilgelik-Arthur Schopenhauer

Bilim Ve Bilgelik-Arthur Schopenhauer Bilim ve Bilgelik - Schopenhauer Zerelerden kürelere hiçbir zaman bilmediğimiz kadar çok şey biliyoruz. Ne var ki hakında kırık dökük bilgi sahibi olunan bunca şey ancak ce...

Say Yayınları

Bir Bilicinin Düşleri

Bir Bilicinin Düşleri Bir Bilicinin Düşleri Imanuel Kant “Ruh nedir? Ruhun vücutaki konumu neresidir? Ruhla bedenin birlikteliği nasıl düşünülebilir? Bir ruh ile bir bedenin birlikte bir bütün oluşturmasına hangi zor...

Say Yayınları

İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma

18. yüzyılın önemli düşünürlerinden David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma adlı eserinde felsefe anlayışını ve bu anlayışının temel ilkelerini ortaya koyar. Nedenselik ilkesine getirdiği eleştirile...

Say Yayınları

Walden Gölü - Henry David Thoreau

Amerikalı filozof, şair, aktivist ve günümüzdeki doğaya dönüş düşüncesinin fikir babası natüralist Henry David Thoreau, bu kitabında Walden Gölü kıyısında kendi emekleriyle inşa etiği kulübede 2 yıl boyunca doğayla ...

Say Yayınları

Kendime Düşünceler - Marcus Aurelius

Kendime Düşünceler - Marcus Aurelius Kendime Düşünceler Marcus Aurelius MS 2. yu¨zyılda yaşamış olan Marcus Aurelius, Roma ‹mparatorluğ u’nun Altın Çağı’nın simgeleşmiş isimlerinden biridir. Başarılı bir imparator ve...

Say Yayınları

Kitap Türleri

Say Yayınları Bilim Felsefesi Kitapları kitap sesli kitap indir

Say Yayınları Bilim Felsefesi Kitapları