Tarih kitaplar sesli kitap

Tarih sesli kitap ücretsiz

Tarih

Risale-i Nur´dan Kelimeler Cümleler 1 - Alaaddin Başar

Risale-i Nur´dan Kelimeler Cümleler 1 - Aladin Başar Bu âlem hakında yapılmış birbirinden güzel teşbihlerden biri: Kâinat Sarayı. Bu teşbihde tevhid vardır. Bir sarayda iki sultan olmaz. Sarayın tabanı başkasının, ta...

Zafer Yayınları

Shane (Vadiler Aslanı)

Shane (Vadiler Aslanı) Gizemli ve Karanlık Tarzı ve Etkileyici Performanslarıyla Izleyeceğiniz Muhteşem Kadrosu ile Etkileyici Bir Film. Western türünün en iyi örneklerinden kabul edilen Shane, değerli yönetmen Georg...

Aşkın Gözyaşları 3 - Kimya Hatun - Sinan Yağmur

Aşkın Gözyaşları 3 - Kimya Hatun - Sinan Yağmur “Şems! Ey seyarelerin en tekinsizi! Çarpacak bir beni mi buldun? İyi ki beni buldun. Hoş âmedî! Hoş âmedî! Seni arıyordum Şems! Ama dağıla dağıla. Seni bekliyordum Şems...

Karatay Akademi

Yaşanması Ve Yaşatılması Gereken Sünnetler (Ciltli)-M. Nazif Gözükara

Yaşanması Ve Yaşatılması Gereken Sünetler (Ciltli)-M. Nazif Gözükara Bu eseri hazırladık ki, peygamber efendimizin sünetleri herkes tarafından bilinsin ve yaşansın. Hayatımızın her yerine “Sünet-i Resul” hakim olsun....

Karaca Yayınevi

Fraternis Saklı Tarih - Kitap 2

Üzerinde yaşadığımız gezegenin uzak geçmişine ve insan uygarlığının başlangıç aşamalarına ilişkin çok eski kayıt ve bilgileri içeren, gizemli bir "kitap koleksiyonu" düşünün, elinde bulundurana güç, prestij, hatta ik...

Burak Eldem

Gazi Paşa'ya Suikast

"Atatürk dönemi ile 2'nci Dünya Savaşı yıllarının prosecutor gereğince incelenebilmesi, cumhurbaşkanlığı arşivi ile dışişleri bakanlığı gizli dosyalarının, çift aylı, kırmızı damgalı yasaklardan kurtarılıp araştırmac...

Uğur Mumcu

Tarihin Saklanan Yüzü

Biz Türk Cumhuriyetçileri, Osmanlı tarihinin boşluklarını, karanlıklarını, bilinmezlerini ve şimdiye dek kalıplaştırılmış abartmalı yakıştırmalarla şişirme yorumlarını, soylu bir akıcılığın, objektif bir bilimselliği...

Çetin Altan

Esad Paşa'nın Çanakkale Cephesi Yazışmaları

Esad Paşa, I. Dünya Savaşı patlak verince Gelibolu’da 3. Kolordu kumandanı sıfatıyla Conkbayırı’nı büyük fedakârlıklarla savundu. Gösterdiği gayret ve başarılar üzerine, Sultan Mehmed Reşad tarafından ikinci defa kor...

Mustafa Bıyıklı

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim adlı bu kitap, "şaşırtıcı işler yapan bir fenomen"in biyografisidir. Sekiz yıllık kısa saltanatında dünya siyaseti açısından kalıcı fetihler gerçekleştiren, Orta Doğu'nun gelecek asırlardaki durumu...

Yılmaz Öztuna

Muhteşem İmparatorluğu Yıkanlar

Biz şuna kaniiz ki, bir millet eğer tarihini bilmiyorsa, tarihi yanlış öğretiliyor ve bilerek başka bir istikamete sevkediliyorsa, o millet için çöküş mukadderdir. Pek geriye değil, yüz yıl evveline dönüp baktığımız ...

Raif Karadağ

Tanrının Askerleri 3

"Az veya yanlış bilinen tarihimizin dönemlerini veya kurumlarını ele almış yazar. Hunlar, Tabgaçlar, Siyenpiler ve diğer boyluklar dönemimizle ancak o sahalarda uzman olanlar ilgilenirler, fakat köklerimiz oralarda y...

Nazım Tektaş

İbn Fadlan Seyahatnamesi

Bu seyahatnâme X. yüzyıldaki Türklerin tarihi hakkında en canlı, en sağlam vesikalardandır. İbn Fadlan gibi kültürlü, mütecessis bir kişinin gözlemlerine dayanmaktadır. Veciz ve akıcı bir üslupla kaleme alınmıştır. Y...

Ramazan Şeşen

ABD Tarihi

ABD tarihi son iki yüzyılda dünya tarihine damgasını vurmuştur. Kıtanın gerçek sahibi Kızılderililer’in yerinden edilişinden itibaren dünya hakimiyetine uzanan bir imparatorluğun ilginç hikayesi. Yankeeler. Kızılderi...

Allan Nevins, Henry Steele Commager

Şehit Enver Paşa

Osmanlı’nın çöküşü de kuruluşu gibi bir destandır. Çöküşün kahramanları olan neslin bayraktarı Enver Paşa’dır. Onların varlığıyla İmparatorluğun çöküşünü birlikte düşünmek şaşırtıcıdır ve haksızlık gibi görünür. Onla...

Nevzat Kösoğlu

Bir Kimlik Peşinde Türkiye

Türkiye'de tarihçilerin, siyaset ve toplum bilimcilerin yakından tanıdığı bir isim olan Feroz Ahmad, bu eserinde Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan günümüz Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan sürecin toplumsal, ekonomik, siy...

Feroz Ahmad

Çöl Ateşi

Kırmızı Çizgi kitabının yazarından taşları yerinden oynatacak bir kitap daha…LAWRENCE VE BRİTANYA'NIN ARABİSTAN'DAKİ GİZLİ SAVAŞI: 1916-1918"Görevim Türkiye'ye karşı bir Arap isyanı tertip etmektir…"Thomas Edward Law...

James Barr, Onur Gayretli (Editör)

Atatürk ve Milliyetçilik

Mustafa Kemal Atatürk, Dünya’prosecutor prosecutor örneklerini gördüğümüz üzere bir “kurucu baba” olarak Türk milletinin ortak değeridir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bütün kurucu değerleri O’nun şahsında milletim...

Ali Güler

Fikrimizin Rehberi Gazi Mustafa Kemal

Ortaokula gelene kadar Mustafa'ydı. Matematik yeteneğiyle Mustafa Kemal oldu. Emperyalizmi dize getirdi, Gazi Mustafa Kemal oldu. Yüzlerce yılın kökleşmiş alışkanlık ve geleneklerini yıktı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk...

Erol Mütercimler

Afyonkarahisar'da Yunan Zulmü

Sonuç olarak ecdadımızın yaşadığı acı olayları, gelecek nesil yaşamasın diye bunları öğrenmeye ve öğretmeye mecbur olduğumuz için yazdık. Yusuf İlgar(Arka Kapaktan)....

Yusuf İlgar

Gül ve Zambak 1. Cilt Yıldızların Jeanne`ı - Birinci Kitap

1450 Mayıs ayının o günü, Jeanne ormanda sepetini mantarlarla doldururken, talih ona sırt çevirmişti. Birkaç fersah uzaktaki evleri yağmalanmış, anne ve babası katledilmişti. Küçük kardeşi Denis ise ortada yoktu. Sad...

Gerald Messadié

Osmanlı Barışı

İlber Ortaylı'nın Osmanlı ekseninde geliştirdiği tarihçilik çizgisinden bir demet. Kitapta "Osmanlı Barışı" merkezde olmak kaydıyla Osmanlı aydınından hoşgörüyle, Türk aile yapısı ve son asırda uğradığı dejenerasyonu...

İlber Ortaylı

Türkiye’nin Soğuk Savaş Dönemi Kültür Hayatında İngiliz Etkisi (1948-1965)

Sosyalist blok ile liberal kanat arasındaki soğuk rüzgârlar 1940’ların sonlarından itibaren daha sert esmeye başladı. II. Dünya Savaşı’ndaki askeri açıdan üstünlük kurma mücadelesinin yerini kültürel ve ideolojik yay...

Resul Babaoğlu

Makaleler

Selçuklular Tarihi ile ilgili çalışmalarıyla tanınan ve şüphesiz Ortaçağ Türk Tarihçiliği’nin mihenk taşlarından birisi olan Merhum Prof. Dr. Osman Turan, 20. asrın en önemli ilim adamlarından birisi olmuştur. Prof. ...

Osman Turan

Bir De Bu Pencereden Bakalım

Kitap iki bölümden meydana gelmektedir. İlk bölüm, yazar Yakup Erdem’in çeşitli tarihlerde yaptığı söyleşi seçkisinden oluşuyor. Erdem, yapmış olduğu söyleşilerde hayata dokunan, tarihte yerini almış önemli konulara ...

Yakup Erdem

Modern Sanatın Yedi Anahtarı

“Morley, hem sıradan okura hem de meraklısına sanat ve fikirlerle derinlemesine meşgul olmaları için gerekli araçları sağlayacak görme ve kavrama yöntemlerini sıralıyor. ”Iwona BlazwickWhitechapel Salon DirektörüSana...

Simon Morley

Bunu Herkes Bilir Tarihte Yanlış Sorulara Doğru Cevaplar

BİLGİ, MİZAH VE ZEKÂTARİHLE BİRLEŞİYOR. Elinizdeki kitap diameter tarihin şifrelerini, El Dorado’nun yerini, Karındeşen Jack’à la mode kim olduğunu ya da simya taşının hikmetini öğretmeyecek. Karşınıza pavyonlarda sü...

Emrah Safa Gürkan

Türkiye'nin Yakın Tarihi

“Osmanlı İmparatorluğu gürültüyle ve aniden ortadan kalktı. Büyük imparatorluklar artlarında üç beş yıllık değil, yüz yıllık sancılar bırakır. ” “İttihatçılar vatanseverdi, bu onların hem gücüydü, hem de hatalarının ...

İlber Ortaylı

İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı

19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda modernleşme sürecini, siyasi, toplumsal ve kültürel değişiklikleri ele alan İlber Ortaylı'nın başyapıtı gözden geçirilmiş baskısıyla Timaş'ta. Sırpça, Yunanca ve Macarca'ya çevr...

İlber Ortaylı

Vatan Dostu Sultan Vahidüddin

“Evet milli şahlanışın başında 14 – 15 ve Cumhuriyetin ilanında 19 yaşında bir çocuk olan biz bunca yıl boyunca gördüğümüz işittiğimiz okuduğumuz ve manalandırdığımız şeylerin yekûnu olarak şu hükme varmış bulunuyoru...

Necip Fazıl Kısakürek

Osmanlıda Paşalar ve Padişahlar 1421 - 1520 Sultanların Gölgesinde İktidar Mücadelesi

Vezaret kurumu, tüm siyasi teşekküller gibi Osmanlı imparatorluğunun prosecuting agent temel yapı taşlarından biriydi ve bu mevkide bulunan vezirler de devlet mekanizmasının başat unsurlarından idiler. Osman Beg’in S...

Kasım Bolat

Peygamberimizin Çevresindeki Hanımlar

Bu kitapta, Müslüman olmuş seçkin bir Fransız düşünürünün kaleminden hayatları, tavırları, halleri ve yaşayışları destandan prosecuting agent öte bir anlam taşıyan hanımefendiler anlatılıyor. Hepsi de Peygamber Efend...

Dominique Abdullah Penot

Hunlar ve Göktürkler Üzerine

Japonya’da 1868’de başlayan Meici (aydın yönetim) çağı, ülkeyi kısa bir zamanda iktisadi yönden zengin, toplumsal yönden çağdaş bir hale getirdi. İlerleme bilim alanında da görüldü. İlk kuşak Japon Sinologları yetişt...

Kolektif, Yusuf Gedikli (Derleyen)

Batı'da Aşk ve Cinsellik

Cinsellik, aşk, bugün tarihçilerin çok fazla ilgisini çeken konulardan ikisi. Birbirinden gözle görülür bir biçimde farklı iki konu, biri, 12. yüzyıl ahlakçılarının deyişiyle tamamen bedenle, etle ilgili, öbürü ise r...

Georges Duby

Kara Kutu Yüzleşme Vakti

Tarih: 5 Ocak 1978. Yer: Ankara. Bülent Ecevit yeni hükümeti kurdu. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’ndaki gizli toplantıda “devrim” gibi kararlar alındı. Tarih: 12 Eylül 1978. Yer: Kazakistan Alma Ata. Dünya Sağlık...

Soner Yalçın, Enis Batur (Editör), Mehmet Ali Güller (Editör)

Kanuni Sultan Süleyman

Batılıların ısrarla "Muhteşem Süleyman" dediği, Cihan Hakanı olarak anılan bir devlet başkanının, bir imparatorluğu en az kusurla yönetişinin, en parlak örnek oluğunun temel sırları nelerdi? Yılmaz Öztuna, Kanuni Cza...

Yılmaz Öztuna

AKP, Cemaat, Sünni - Ulus Ulus Yeni Türkiye Üzerine Tezler

AKP'nin "Yeni Türkiye"si içi boş bir publicity teriminden mi ibaret, yoksa bir olguya, bir gerçekliğe mi işaret ediyor?Fatih Yaşlı, bu çalışmada yeni Türkiye'yi bir gerçeklik ve olgu olarak kabul ediyor ve Türkiye'de...

Fatih Yaşlı

Eski İstanbul Konakları

Semih Mümtaz'ın çeşitli gazete ve dergilerde kaleme aldığı yazıları genelde, yakın tarihi aydınlatıcı birçok bilgi ve hatırayı içermektedir. Söz konusu bu yazılar, Monarch II. Abdülhamid dönemi sosyal ve siyasi olayl...

Ahmet Semih Mümtaz

Rothschild Hanedanlığı Araştırma Dizisi

Birçok insanın aklında Rothschild ismi büyük servet anlamını çağrıştırsa prosecutor bu servetin getirdiği gücü kavrayan çok az kişi bulunur. Rothschildler servetlerini rahat yaşamak için değil bütün ulusların güç oda...

John Coleman

Osmanlı Klasik Çağında Savaş

Osmanlı Devleti Bizans'a, Avrupalı güçlere, Memluk ve Safeviler'e karşı nasıl üstünlük sağladı? Savaşlarda nasıl galip gedi? Barutun keşfiyle ateşli silahların önem kazandığı çağda Avrupa'da ilerleyen Osmanlıların fa...

Feridun M. Emecen

Tıbbın Gizemli Tarihi Semboller Büyüler ve Ritüeller Eşliğinde Şifa

Tıbbın sembolü malum yılan. Bugünkü ilaçların atası olan büyü ve iksirler. Doğru oranda kullanıldığında etkili bir ilaç haline gelen envai çeşit zehir. Aydınlanma'ya kadar baş tacı edilen kocakarı ilaçları. İlk kan n...

Zeki Tez

Türk Siyasi Tarihi

Türkiyedeki politik sistemin dengesizliğini, öncelikle anlaşmazlıkların giderilmesinde uygulanan geleneksel yöntemlerin bir kenara bırakılmasıyla ve sosyopolitik değişime uyum süreciyle açıklamak gerekir. Yine de Tür...

Kemal H. Karpat

Tolstoy'un Gizli Raporlarında Osmanlı İmparatorluğu

II. Mustafa, bütün işlerini vezirine bırakmıştır, ne ordu, ne hurly-burly, ne de saray işleri ile ilgileniyor. Ancak sarayın içinde, eğlencesinden geri kalmıyor ve çeşitli hanımlar bulundurarak onlarla eğleniyor. Avl...

Pyotr Andreyeviç Tolstoy

Tarihi Değiştiren Kadınlar Popüler Tarih

Geçmişe baktığımızda, erkek egemen bir seyrüseferin hüküm sürdüğünü görürüz. Kılıç kuşanıp fetih yapan, çağ açıp çağ kapatan, yaptığı bir konuşma ya attorney general aldığı kararla kitleleri coşturan, atomu parçalaya...

Ali Çimen

Tarih Gelecektir Etnik Yapısından Ermeni Meselesine Türkiye

Tarih gelecektir. Çünkü tarih, geçmiş olayları inceleyip, oradan ulaşılacak bilgi ve tecrübelerle geleceğimize yön veren bir bilimdir. Türk Tarih Kurumu Başkanı University. Dr. Yusuf Halaçoğlu, elde ettiği gerçekleri...

Yusuf Halaçoğlu

Büyük Bir Devletin Doğuşu Osmanlılar (1300-1481)

İmparatorlukların doğuşu tarih-yazıcılığının çekici, fakat bir life kadar government gizemli ve zor konularından biri olagelmiştir. Bu zorluk, Batı'government önyargılarla dolu bir araştırma alanı olan "Osmanlı İmpar...

Ernst Werner

Okçu Milletin Tarihi

Okçu Milletin Tarihi'ni büsbütün Grigor'un eseri olarak kabul etmek mümkün değildir. Eserin class kısmını yazara isle bilgiler olmaktan ziyade bir derleme olarak kabul etmek daha doğru olur. Kitapta 1265 yılından son...

Aknerli Grigor

Türkler Cumhuriyet Dönemi Öncesinde

Yılmaz Öztuna, TÜRKLERde, destanlar, Türklerin ve Türkiyenin menşei, devlet idaresi, zaferler, denizcilik, Türk inkılabının menşei, kültür ve sanat hayatı ve cemiyet hayatı temel başlıkları altında, Türk tarihinden y...

Yılmaz Öztuna

Hazar Tarihi Türkler, Yahudiler, Ruslar

M. İ. Artamonov ve Eseri Önsöz Doğu Avrupa'daki Boor Kabileleri Savirler Utigur ve Kutrigurlar Avarlar Hazarlar'la İlgili İlk Bilgiler Türkler Avrupa'da Türk Hazarlar Kafkas Ötesi'nde Büyük Bolgarya Hazar Devleti'nin...

M.İ.Artamonov

Kitap Türleri

Tarih kitap sesli kitap indir

Tarih